Het Veranderlab

Gemeenten hebben een steeds belangrijkere rol bij maatschappelijke vraagstukken. In het sociaal domein spelen forse uitdagingen en in het fysiek domein komt de Omgevingswet eraan. Gemeenten zijn actief op zoek naar handelwijzen om die uitdagingen met partners aan te pakken. Het Veranderlab van het Zijlstra Center is een serie bijeenkomsten waarin de transformatie van de praktijk van deelnemers centraal staat. Transformeren door doen én denken.

Een praktijk transformeert door globale ideeën te laten aansluiten op lokale uitdagingen. Dit vergt een proces van vertaling naar lokale acties en uitproberen. En actie leidt tot reactie. Reflectie hierop leidt tot inzicht en weer tot acties en zo verder. Zo groeit een ‘best practice’, een praktijk die nauw aansluit bij de eigen context.  

Het Veranderlab ondersteunt dit proces door het bieden van wetenschappelijke en praktische kennis, reflectie met collega’s en wetenschappers en begeleiding bij de aanpak van een praktijkcasus. Dit is een lokale uitdaging in de sturing van en door wijkteams waarin de deelnemers verbetering willen bereiken.          

Voor wie?
Om dit alles te bereiken kent een Veranderlab een kleinschalige opzet. De doelgroep van het Veranderlab bestaat uit directeuren, (concern)controllers, beleidsmedewerkers en team- of projectleiders binnen gemeenten en betrokken organisaties als wijkteams, waterschappen, provincies en omgevingsdiensten. Er wordt gewerkt met een of twee vaste aanwezigen tijdens de bijeenkomsten die vanuit strategisch en of praktisch perspectief betrokken zijn.

Na de zomer van 2017 gaan twee nieuwe Veranderlabs van start:

Sturing van en door wijkteams 
Download de brochure
De nieuwe omgevingswet in de praktijkDownload de brochure

Interesse?

Heeft u interesse om vanuit uw gemeente of organisatie deel te nemen aan een Veranderlab? We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Neem contact op via hetzijlstracenter@vu.nl / 020 598 9865