Alumni aan het woord


Arjan (31 jr.) volgt sinds september 2016 de postgraduate opleiding Certified Public Controller (CPC) van het Zijlstra Center aan de VU, Amsterdam. In het dagelijks leven is hij werkzaam als controlling professional bij het shared service center van de Gemeente Den Haag. In dit interview blikken we met hem terug op de eerste module, en kijken we vooruit naar het nieuwe (studie)jaar. Lees verder

ArjanMeerkerk
MereltestimonialZaanstad

De opleiding heeft me geholpen oog te houden voor de maatschappelijke waardecreactie van mijn werk”
Ik ben werkzaam binnen het maatschappelijk domein van een gemeente en houd me als controller bezig met het vluchtelingenvraagstuk en onderwijs. Mijn vorige opleiding tot RA was voornamelijk toegespitst op de private sector, in mijn huidige functie heb ik meer behoefte aan publieke bagage. De CPC-opleiding plaatst het vak van controller in de context van de publieke sector en helpt me om oog te houden voor de maatschappelijke waardecreatie van mijn werk.
Lees verder


foto Stuurman klein

“Een interessant en nuttig netwerk erbij”
Ik ben de studie met name gaan doen om meer theoretische bagage te krijgen als controller in de publieke sector. De focus van de controller binnen publieke sector is vaak breder dan in de private sector: doelstellingen zijn vaak niet eenduidig, niet-financiële informatie speelt een belangrijke rol en de publieke sector kent haar eigen specifieke rechtsvormen, verantwoordingslijnen en belangentegenstellingen. De studie heeft mij vooral geleerd hoe je hier naar kan kijken en hoe je afhankelijk van de situatie kritisch kan adviseren.

Lees verder

“Een schot in de roos”
Voor mij is de CPC-opleiding een schot in de roos. Na een behoorlijke dosis financiële ervaring in het bedrijfsleven te hebben opgedaan, maakte ik met mijn eerste baan in de zorg de omschakeling naar de not-for-profit sector. Ik koos voor de CPC-opleiding omdat ik de behoefte had aan verdieping van mijn kennis over de inrichting van de publieke sector, de bestuurlijke cultuur en de wettelijke kaders.

Lees verder
foto Fijn v Draat klein
foto Den Oudsten klein

“Ik heb geleerd hoe een financieringssystematiek doorwerkt in een organisatie”
Voor mij heeft de opleiding veel betekend om de bedrijfsvoering van de gevangenis als bijzondere overheidsinstelling in de vingers te krijgen. Ik heb geleerd hoe een financieringssystematiek doorwerkt in een organisatie. Hoe je processen inricht. Maar ook wat het betekent om in een organisatie te werken met een politieke context. Daar is de opleiding prima op toegesneden.

Lees verder

“Het totaalplaatje bepaalt het perspectief”
Ik heb in de opleiding geleerd anders te denken. Vroeger werkte ik vanuit de details naar een bepaalde begroting toe. Maar een bestuur denkt vooral vanuit het totaalplaatje. Dat bepaalt het perspectief. Het denken vanuit een helikopterview werd voor mij een nieuwe dimensie die ik dankzij de opleiding heb ontdekt. Je krijgt er veel nieuwe ideeën aangereikt, waardoor je eigen kennis in een bredere context komt te staan. Dat kunnen ze bij de VU heel goed! De opleiding heeft mij meer bewust gemaakt van mijn positie in het geheel. Ik herken nu processen veel sneller en kan nu gemakkelijker tot een resultaat komen.

Lees verder
foto Zwanenburg klein