Publicaties

Hieronder treft u een selectie van publicaties van de ondezoekers van het Zijlstra Center. Bij vragen, neemt u contact op met hetzijlstracenter@vu.nl

2020

Dijk, van G. en R. van Eijbergen - Reflectiekamer voor bestuurders: Corona, en wat nu?
Hoe kijken bestuurders terug op de lockdown periode in de eerste maanden van de coronacrisis? Gerda van Dijk en Rob van Eijbergen schreven de column 'Reflectiekamer voor bestuurders: Corona, en wat nu?', gebaseerd op gedeelde ervaringen, waarnemingen en dilemma’s van deelnemers van de Reflectiekamer voor Bestuurders van het Zijlstra Center. Ze zijn allemaal als bestuurder werkzaam in het publieke domein waaronder zorg, jeugd, onderwijs, rechtspraak, lokale overheid en gedrevenom met elkaar te onderzoeken en te reflecteren op wat nu goed bestuurlijk handelen is en waardoor ze zich laten leiden. Naar de column

2019

Goodijk, R. - Op zoek naar nieuwe verbindingen. Essay over de toekomst van de medezeggenschap. Naar artikel

Dijk, van G., R. van Eijbergen en R. Goodijk - Toezicht houden voorbij de codes (goed Bestuur en Toezicht, mei 2019)Naar artikel

Gradus, R. - Plastic Fantastic (Economist July 2019) naar artikel


2018

Gradus, R. - 'Consistentie loont. Indicaties voor doelmatigheidswinst bij decentralisaties, maar alleen bij consistent beleid' - Binnenlands Bestuur (2018) ed.4 Naar artikel

2017

Budding, T., Dijkman, A., Schoute, M., With, E. de, 'Het takenpakket van de controllersfunctie verbreedt', CM (2017), p. 20-23 Naar artikel

Budding, T., Schoute, M., 'Stakeholders’ Information Needs, Cost System Design, and Cost System Effectiveness in Dutch Local Government.', Financial Accountability & Management, 33(1), p. 77-101 Naar artikel

Dijk, Gerda en R. van Eijbergen e.a., White paper 'Transitie Sociaal Domein: wie neemt nu de leiding?', Vrije Universiteit Amsterdam (2017) Naar white paper

Dijk, Gerda, Loon, R. van, Goedee, J., Peters, F., 'Reflective practioners maken complexiteit hanteerbaar', M&C (2017) Naar artikel

Faber, B., 'Nieuwe energie als antwoord op een dynamische tijdgeest. Controllers in gesprek over de stand van zaken in de (semi-)publieke sector'.', Platform O (2017) Naar artikel

Goodijk, R., ‘Strategisch partnerschap. Wat is wijsheid?’, Van Gorcum, Assen (2017) Meer informatie

Gradus, R., 'Een verkenning naar de macrodoelmatigheid van decentralisaties: eindrapport', Vrije Universiteit Amsterdam (2017) Naar rapport

Gradus, R., T. Budding, 'Decentralisatie van schoolgebouwen. De rol van de controller bij huisvestingsvraagstukken.' TPC - Tijdschrift voor Public Governance Audit & Control. (2017) ed. 2, p. 32-38 Naar artikel

Gradus, R., 'Naar een flexibilisering van de AOW.' Me Judice (2017) Naar artikel

Gradus, R., 'A Cost-Effectiveness Analysis For Incineration Or Recycling Of Dutch Household Plastic waste', Ecological Economics 135 (2017) 22–28 Naar artikel

Klooster, C., 'Sturen op maatschappelijke waarde. Vijf principes.', Platform O (2017) Naar artikel

Lecq, S.G., 'Alles heeft zijn tijd', oratie Fieke van der Lecq, Vrije Universiteit Amsterdam (2017) Naar oratie en meer informatie

Lecq, S.G., Shi, L., Swinkels, L., 'Board Diversity and Self-Regulation in Dutch Pension Funds.', Equality, Diversity, and Inclusion: An International Journal (Forthcoming). Naar artikel

Siebers, V., ‘Burgerparticipatie in het buitenland. Lokale democratie in Roskilde, Denemarken.’, Platform O (2017) Naar artikel

Veen, P., T. Gommans en R. Talsma, 'Andere aanpak risicomanagement', TPC - Tijdschrift voor Public Governance Audit & Control. (2017) ed. 4, p. 4-8 Naar artikel


2016

Dijk, G., 'Een ecologisch perspectief op organisaties.', in Handboek Accountancy Suppl. 48 (september 2016) Naar hoofdstuk

Gradus, R. H. J. M. ‘Zicht op macro-doelmatigheid van decentralisaties’, TPC. Tijdschrift voor Public Governance Audit & Control. (2016) ed. 4, p. 34-38 Naar het artikel

Veen, P., M. Wassenaar, K. Laumans, 'Stoppen als managementuitdaging', TPC, Tijdschrift voor Public Governance Audit & Control. (2016) ed. 4, p. 4-8 Naar het artikel


2015

Dijk, G., S. Viet e.a., 'Publiek Leiderschap', Boom Uitgevers, Den Haag (2015) Meer informatie

Goodijk, R., ‘Van afvinken naar aanspreekbaarheid. Over deugdelijke governance in de semipublieke sector’, oratie Rienk Goodijk, Vrije Universiteit Amsterdam (2015) Naar oratie