Reflectiekamer voor bestuurders

ReflectiekamerHet Zijlstra Center (VU) biedt een vrije ruimte, een reflectiekamer, waar bestuurders als reflective practitioners reflecteren op actuele, bestuurlijke vraagstukken. De reflectiekamer is geen MBA, geen intervisie en geen training. De reflectiekamer biedt wel de mogelijkheid de eigen werkelijkheid te confronteren met die van andere bestuurders, met actuele inzichten en kennis, in een besloten en veilige omgeving, met veel aandacht voor het intermenselijke aspect. Tijdens zeven bijeenkomsten onderzoeken en reflecteren deelnemers op hun dagelijkse werkzaamheden. Zij delen hun vragen en inzichten om daarmee elkaar en zichzelf te ontwikkelen en inspireren. Elke dag staat in het teken van een specifiek bestuurlijk thema, dat in de ochtend wordt ingeleid door een hoogleraar/expert. ’s Middags wordt het thema verder uitgediept door middel van groepsreflectie.

Deelnemers zijn bestuurders die ervaren dat veel van de functionele organisatievraagstukken uitingen zijn van dieperliggende vraagstukken van onze samenleving, zonder ze precies te kunnen duiden. Iedere bestuurder doorloopt zijn eigen reflectie-­ en leerproces en maakt eigen keuzes op basis van de betekenis die hij of zij wil geven aan nieuwe inzichten en het eigen handelen. Een groep van medebestuurders kan daarbij behulpzaam zijn om in te zien dat veel van de vraagstukken die zo uniek lijken als je er zelf mee bezig bent en er middenin zit, veel algemener en universeler zijn dan gedacht. En dat af en toe een geïnteresseerde derde of buitenstaander een geheel ander licht kan doen schijnen op het onderwerp, waardoor het van perspectief verandert en er andere oplossingen en praktijken kunnen ontstaan.

Duur: 7 dagen; frequentie: iedere 6 weken op vrijdag van 9.30 - 17.00 uur
Start: 27 maart 2020 
Kosten: € 4950,-­‐ (vrijgesteld van btw)
Deelname op uitnodiging

De reflectiekamer wordt begeleid door prof. dr. ir. Gerda van Dijk en prof. dr. R. van Eijbergen (het Zijlstra Center)     


Programma

1.            Vrijdag 27 maart 2020
2.            Vrijdag 15 mei 2020
3.            Vrijdag 5 juni 2020
4.            Vrijdag 11 september 2020
5.            Vrijdag 30 oktober 2020
6.            Vrijdag 20 november 2020
7.            Vrijdag 22 januari 2021

Meer informatie
Voor nadere informatie of de brochure kunt u contact opnemen met Gerda van Dijk of Rob van Eijbergen via hetzijlstracenter@vu.nl