LeadershipLab

Inzicht in leiderschap

Goed leiderschap is een belangrijke voorwaarde voor het succes van organisaties en het welzijn van medewerkers. Of het nu gaat om vraagstukken rondom financiën, personeelszaken, marketing, of toezicht; er is leiderschap nodig op elk niveau van de organisatie. Het LeadershipLab van de VU heeft als doel om met behulp van wetenschappelijke inzichten en methoden inzicht te geven in welk leiderschap nu en in de nabije toekomst nodig is om bij te kunnen dragen aan de oplossing van complexe organisatorische en maatschappelijke vraagstukken.

Het LeadershipLab doet praktijkonderzoek naar onder meer:

  1. Het functioneren van teams van leiders, stelt de diagnose;
  2. De effectiviteit van leiderschapsontwikkelingsprogramma’s; en
  3. Zelfevaluaties van boards

Het onderzoek van het LeadershipLab heeft als doel gericht inzicht te geven in de condities van effectieve leiderschapsontwikkelingsprogramma’s door vanuit de wetenschap leiderschapsprogramma’s op maat voor organisaties te ontwikkelen, deze uit te voeren en op hun effectiviteit te onderzoeken.

Het onderzoeksteam
GerdavDijkMarkvVugtHet LeadershipLab is een multidisciplinair team van wetenschappers uit de gedrags-, organisatie-, biologische en sociale wetenschappen, onder leiding van Professor Gerda van Dijk, Hoogleraar Publiek Leiderschap en Professor Mark van Vugt, Hoogleraar Evolutionaire en Organisatiepsychologie. Het LeadershipLab werkt samen met externe partners om praktijkonderzoek te doen naar leiderschapsvraagstukken.


Voor wie?

De doelgroep van het LeadershipLab bestaat uit teams van leiders (boardrooms, directieteams, managementteams,  toezichtorganen, netwerkteams). Het LeadershipLab biedt onder meer hulp bij teamzelfevaluaties, leiderschapsontwikkeling, en organisatieverandering.

Interesse? 

Download de brochure van het LeadershipLab
Donwload de brochure Team Zelfevaluaties
Neem dan contact op voor de mogelijkheden via hetzijlstracenter@vu.nl / 020-5989865

Universiteit van Nederland