Leadership Quest: research in practice

Juist als het gaat om leiderschapsontwikkeling is de dagelijkse praktijk van organisaties een belangrijke bron van nieuwe ervaringen, kennis en inzichten. De Leadership Quest heeft als doel op een systematische wijze de ervaringen, kennis en inzichten die in de dagelijkse praktijk van organisaties en practitioners verborgen zijn, te ontdekken, te ontsluiten en toegankelijk te maken. Daarbij kiest de Quest voor een academische benadering van praktijkgericht onderzoek: ‘action research’ staat centraal.

De Quest is een academische gemeenschap, bestaande uit academici en practitioners met een academische ambitie, ervaring en mentaliteit.

Voor wie?
De Leadership Quest biedt een academische context en infrastructuur die deelnemers in staat stelt door middel van systematisch praktijkgericht onderzoek nieuwe kennis en inzichten te creëren op het gebied van leiderschap en leiderschapsontwikkeling en deze toegankelijk en publiek te maken. De deelnemers:

  • zijn ‘reflective practitioners’ met academische ambities en kundigheden;
  • zijn practitioners met een fascinatie voor leiderschapsvraagstukken;
  • zijn nieuwsgierig en stellen zich vragen, dat kunnen ze niet laten;
  • zijn van mening dat de dagelijkse praktijk veel nieuwe kennis en inzichten biedt, maar ook dat je makkelijk kunt worden misleid en verleid tot te snelle conclusies;
  • zijn van mening dat systematisch praktijkonderzoek conform de academische praktijk bij kan dragen aan een beter begrip van leiderschapsvraagstukken en leiderschapsontwikkeling;
  • hebben de ambitie hun inzichten ter discussie te stellen, te delen en op te schrijven;
  • geloven dat kennis zich vermenigvuldigt als je het deelt;|
  • willen graag deel zijn van en investeren in een praktijkgerichte academische gemeenschap;
  • vinden daarin, naast hun werk, veel inspiratie en voldoening.

Meer informatie

Lidmaatschap
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar en kan daarna steeds voor 3 jaar worden verlengd. De kosten voor lidmaatschap bedragen € 1.500,-  per jaar. Een potentieel lid heeft altijd eerst een toelatingsgesprek met de Quest-commissie, onder voorzitterschap van Prof. dr. ir. Gerda van Dijk.

Meer informatie
Voor nadere informatie over het programma kunt u contact opnemen met een van de kerndocenten:

Prof. dr. ir. Gerda van Dijk 

Dr. René Grotens

T +31 (0)20 - 598 9865
E hetzijlstracenter@vu.nl