Public Leadership

Het creëren van publieke waarden vraagt veel van managers en leidinggevenden van organisaties in de publieke sector. Het vraagt niet alleen een onderbouwde afweging van inzet van middelen en een goede verantwoording achteraf. Het vraagt ook stakeholder-management en het organiseren van legitimiteit voor het realiseren van publieke waarden. Hoeveel ruimte moet, wil en kan een publieke manager hiervoor nemen en organiseren? Hoe verhoudt deze ruimte zich tot de legitimiteit die de publieke leidinggevende wel/niet heeft vanuit politiek en samenleving? Hoe relateert een publieke leidinggevende de publieke waarden aan de economisch en bedrijfskundige realiteit; aan de systemen, wet-­ en regelgeving? Dit zijn enkele vragen die meer en meer naar voren komen in de organisaties van de publieke sector.Van New Public Management naar New Public Leadership?  Prof. dr. ir. Gerda van Dijk,
directeur het Zijlstra Center, hoogleraar Organisatie Ecologie Tilburg University, tijdens de Van Egtenlezing 2014

Bundel lustrumbijeenkomst Grenzeloze instituties. Van parade naar waarde
 
Leadership Quest
Onder de noemer ‘Public Leadership’ organiseert het Zijlstra Center een Leadership Quest; een academische gemeenschap bestaande uit academici – o.a. faculty van het Zijlstra Center - en practitioners met een academische ambitie, ervaring en mentaliteit. De Leadership Quest heeft als doel op een systematische wijze de ervaringen, kennis en inzichten die in de dagelijkse praktijk van organisaties en practitioners verborgen zijn, te ontdekken, ontsluiten en toegankelijk te maken. Daarbij kiest de Quest voor een academische benadering van praktijkgericht onderzoek: ‘action research’ staat centraal. Meer informatie en inschrijven

Reflectiekamer voor bestuurders LeadershipLab
In de reflectiekamer voor bestuurders komen bestuurders uit de (semi)publieke sector en academici bijeen om als 'reflective practitioners' te reflecteren op actuele, bestuurlijke vraagstukken. Deelnemers wordt een vrije ruimte geboden waarin zij hun vragen en inzichten delen en verdiepen en daarmee elkaar en zichzelf ontwikkelen en inspireren. Meer informatie

LeadershipLab
Het LeadershipLab heeft als doel om met behulp van wetenschappelijke inzichten en methoden inzicht te geven in welk leiderschap nu en in de nabije toekomst nodig is om bij te kunnen dragen aan de oplossing van complexe organisatorische en maatschappelijke vraagstukken. Meer informatie