Public Control

Public Control, ofwel Management Control, richt zich op de beïnvloeding van de decentrale besluitvorming en het gedrag van managers en medewerkers rond die besluitvorming. De beïnvloeding vindt onder andere plaats met behulp van diverse concepten, systemen, en instrumenten, zoals budgettering, risico- en prestatiemanagement, die zich verspreiden als innovaties over publieke organisaties, waarna ze in lokale situaties hun specifieke vorm en werking krijgen.

Het Management Control-onderzoek vanuit het Zijlstra Center richt zich op de vragen hoe en waarom die verspreiding van innovaties over publieke organisaties plaatsvindt, hoe innovaties in specifieke lokale situaties (microstudies) vorm krijgen en wat de economische en ethische effecten van die innovaties zijn. Vanuit een maatschappelijk perspectief beoogt het onderzoek daarmee een bijdrage te leveren aan economische en sociale innovatie in de publieke sector.


      
Management control, institutionele parade en hybridisering. Prof. dr. Ed Vosselman,
hoogleraar Management Control voor de publieke en non-profitsector, tijdens de Van Egtenlezing 2014

Bundel lustrumbijeenkomst Grenzeloze instituties. Van parade naar waarde