Zijlstra PE-programma

Het Zijlstra PE-programma: Permanente educatie voor CPC, RA en RC


Het Zijlstra Center biedt een gevarieerd PE-programma dat u in staat stelt in drie jaar tijd 120 PE-punten te behalen. Actuele thema’s op het gebied van Public Control, Audit, Governance en Leadership komen aan bod, verzorgd door vooraanstaande hoogleraren en (gast)docenten.

PE-verplichting
Het Zijlstra PE-programma stelt u als CPC, RA, RC, CMA, RO of AA in staat om tegen een aantrekkelijke prijs ruim aan uw PE-verplichting te voldoen. Jaarlijks wordt voor circa 80 PE-punten een programma ontwikkeld, dat in samenspraak met de deelnemers uit het programma en deskundigen uit de sector tot stand komt. Deelnemers beoordelen de cursussen en seminars over het algemeen met goed tot zeer goed.

Voor wie?
De cursussen van het Zijlstra PE-programma staan geregistreerd bij de EICPC (voor CPC) en bij de NBA en VRC (voor RA en RC), maar staan ook open voor andere professionals die hun kennis en deskundigheid willen vergroten op het gebied van control-, governance- en leiderschapsvraagstukken, specifiek gericht op (lokale) overheden en de non-profitsector.

Prijs en inschrijving
U schrijft u in voor een vast bedrag per jaar van € 1795,- (tarief 2019). Hiermee bent u verzekerd van kwalitatief hoogwaardig PE-onderwijs dat ingaat op de meest actuele thema’s op het gebied van Public Control, Audit, Governance en Leadership. Inschrijving geldt tot wederopzegging. Na schriftelijke opzegging gaat de beëindiging van de inschrijving per eerstvolgend kalenderjaar in.

Inschrijfformulier


Deelname aan losse cursusdagen

Deelname aan cursusdagen zonder een abonnement bedraagt € 550,- per dag (à maximaal 7 PE–punten). Inschrijven voor een losse cursusdag kan door u aan te melden via hetzijlstracenter@vu.nl o.v.v. uw naam, de cursusdag en het factuuradres.

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing. 

Meer informatie?
Neem contact op met hetzijlstracenter@vu.nl of 020 - 598 98 65.


Programma 2019

Het Zijlstra PE programma

Di 10 september, do 12 september Vrije Universiteit Amsterdam 
PE-uren: 3 per presentatie
Assessor bij afstudeerpresentaties Public Controllersopleiding Vrije Universiteit
De afstudeerkandidaten van de CPC-opleiding van de VU presenteren hun eindscriptie. Bij elke presentatie is, naast twee docenten van de opleiding, een assessor aanwezig: een vakgenoot die hen met kritische vragen bestookt om de discussie meer diepgang en scherpte te geven. Er is een beperkte groep assessoren nodig. Daarom kunnen we geen garantie geven dat u ook wordt ingedeeld.
Maandag 23 september 2019, Vrije Universiteit Amsterdam 
PE-uren: 7
Public auditing en publieke verantwoording
Met: Martin Dees (Algemene Rekenkamer) en Jan Droogsma (Vrije Universiteit Amsterdam)
Public sector auditing is vanwege de snelle ontwikkelingen een thema dat met enige regelmaat terugkomt in het Zijlstra PE-programma. Laatste trends, thema's en ontwikkelingen worden via korte presentaties theoretisch ingeleid. Leidend daarbij zijn o.a. het concept ‘goed openbaar bestuur’ en de daarmee verbonden noties vanuit het staats- en bestuursrecht, bestuurskunde, openbare financiën, risicomanagement en interne beheersing en externe verslaggeving. De inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden, discussiesessies en cases. En natuurlijk komt de relatie tussen Audit en Control aan de orde.
Dinsdag 15 oktober 2019
Vrije Universiteit Amsterdam
PE-uren: 7
Ethische vraagstukken en dilemma’s voor controllers
Met o.a.: Berend van der Kolk (IE Business School Madrid)
Bij accounting kun je onderscheid maken tussen techniek en ethiek. De techniek gaat over vragen over de werking van een model, analyse of instrument en welke economische uitkomsten die opleveren. Het ethische aspect van accounting richt zich op reflecties op die techniek. Denk aan vragen als: welke factoren zijn niet opgenomen in een berekening, maar zijn toch van belang bij het maken van een beslissing? Of: tot welk gedrag zet het werken met prestatie-indicatoren aan? Onderzoek laat zien dat er in accounting boeken en –onderwijs beperkt aandacht is voor deze ethische aspecten. Maar in de praktijk heb je er juist vaak dagelijks mee te maken. Tijdens deze dag wordt verkend welke dilemma’s op ethisch vlak spelen en hoe de controller daarmee moet omgaan. Ook wordt hierbij de link gelegd naar de gedragscode voor public controllers.
Woensdag 6 november 2019
Vrije Universiteit Amsterdam
PE-uren: 7
Duurzaamheid in control
Met o.a.: Brigitte de Graaff (Vrije Universiteit Amsterdam)
Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. Vraagstukken rondom de inzet van natuurlijke hulpbronnen, de gevolgen van de klimaatproblematiek (en hoe die te lijf te gaan), maar ook de toenemende sociale verschillen en het gebrek aan maatschappelijke cohesie kunnen allemaal onder deze noemer geschaard worden. Daarmee is duurzaamheid ook een heel breed thema, waar soms moeilijk grip op te krijgen is. Tijdens deze PE-dag bekijken we vanuit verschillende invalshoeken hoe je vanuit Planning & Control concreet kunt bijdragen aan duurzaamheid voor publieke organisaties. Welke duurzaamheidsaspecten zijn al doorgevoerd en welke stappen zijn er nog te zetten?
Donderdag 12 december 2019
Vrije Universiteit Amsterdam
PE-uren: 6
Zijlstra congres ‘Publiek Leiderschap’ 
Nadere informatie volgt.