Young Public Controllers opleiding

Voor startende controllers bij gemeenten

KjellYPCZaanstadKjell volgde de Young Public Controllers opleiding: “De opleiding biedt zowel innovatieve wetenschappelijke kennis als praktische vaardigheden. Zo was het voor mij bijvoorbeeld een eyeopener om bij het thema risicomanagement breder te kijken dan het financiële perspectief. De vertaalslag naar de praktijk stimuleert de reflectie en helpt om met een frisse blik naar de organisatie te blijven kijken en om deze blik over te brengen op anderen.”

De Young Public Controllers opleiding van het Zijlstra Center richt zich op young professionals die tot maximaal drie jaar werkzaam zijn als controller, financieel adviseur of trainee op het gebied van control bij een publieke of non-profitorganisatie. De opleiding helpt je om het vak van controller in een publieke omgeving in de vingers te krijgen en de vraagstukken die je tegenkomt met een bredere blik te benaderen. Dat maakt dat je steviger in je schoenen staat bij de uitoefening van je vak en gerichter kunt bijdragen aan een goed functionerende organisatie en samenleving. En dat betekent weer dat je uiteindelijk meer voldoening en plezier uit je werk zult halen en sneller en gerichter volgende stappen in je loopbaan kunt zetten. Kortom, de YPC opleiding is een mooie investering in jezelf en in het publieke belang.

Voor wie?
De Young Public Controllers opleiding is speciaal ontwikkeld voor startende controllers, financieel adviseurs en trainees op het gebied van public control met maximaal drie jaar werkervaring. Ook als je al langer bij een publieke organisatie werkt, maar een overstap naar Control overweegt, geeft deze opleiding je een solide basis om verder te groeien in die richting.

Na afloop:

  • Heb je meer kennis van de manier waarop de publieke sector functioneert, zowel vanuit politiek-bestuurlijk als financieel-economisch perspectief;
  • Heb je meer zicht op de processen binnen de organisatie, met name op het gebied van managementinformatie en de Planning & Control-cyclus en kun je bijdragen aan procesverbetering;
  • Heb je belangrijke tools in handen om bij te dragen aan de beheersing van de organisatie, onder andere op het vlak van risicomanagement en verslaggeving;
  • Heb je kennisgemaakt met de laatste ontwikkelingen op het vlak van IT en gebruik van big data in de publieke sector.
Duur: 1 jaar
Kosten totale opleiding: € 7.450,-  (deelcertificaat vakinhoudelijke leerlijn: € 4.950,-; deelcertificaat persoonlijke ontwikkelingsleerlijn: € 2.500,-)
Start: voorjaar 2020
Het programma staat onder leiding van dr. Tjerk Budding, opleidingsdirecteur van de Public Controllersopleidingen van het Zijlstra Center, Vrije Universiteit Amsterdam.
Download de studiebrochure
  

Opzet Young Public Controllersopleiding

De Young Public Controllers opleiding bevat twee hoofdleerlijnen. De vakinhoudelijke leerlijn, gericht op inhoudelijke ontwikkeling als controller in de publieke of non-profitsector. En de persoonlijke ontwikkelingsleerlijn, gericht op vaardigheden die bijdragen aan jouw verdere persoonlijke ontwikkeling. Indien je beide leerlijnen gevolgd hebt en de afsluitende opdracht met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je het certificaat voor de Young Public Controllers opleiding. Je kunt er ook voor kiezen om alleen de inhoudelijke leerlijn te volgen en eventueel aan te vullen met een of meer keuzemodules uit de persoonlijke ontwikkelingsleerlijn.

Opzet

OpzetYPC2018

Interesse in de YPC opleiding?
Download de studiebrochure
Meer informatie via hetzijlstracenter@vu.nl / 020 598 9865