Academische werkplaats De Public Auditor

Diagnose van organisaties

Hoe maakt u als auditor een goede diagnose van een organisatie in een dynamisch en soms weerbarstig krachtenveld? Hoe versterkt u uw rol en zorgt u voor toegevoegde waarde? Hoe maakt u gebruik van data en rapportages die soms slechts het halve verhaal vertellen?
Speciaal voor auditors met ervaring in de publieke sector die hun kennis willen verdiepen en actualiseren en hun vaardigheden willen vergroten, heeft het Zijlstra Center de Academische Werkplaats De Public Auditor ingericht. Een reeks van zes modules over de rol van public auditor, gevoed en ondersteund door actuele casuïstiek en begeleid door deskundigen uit de wetenschap en praktijk. Een unieke gelegenheid uw praktijkervaring te toetsen aan actuele kennis en uit te wisselen met andere professionals in een besloten, veilige omgeving.

Deelnemers zijn ervaren senior auditoren die met regelmaat werkzaam zijn in of voor een publieke of maatschappelijke organisatie, in de rol van auditor, assesor of reviewer.

De auditor als kritische sparringpartner
Een goede auditor in de publieke sector treedt vooral op als kritische sparringpartner, die (nieuwe) inzichten aanreikt, wijst op kansen en eventuele risico’s, omdat “het eigen oog zichzelf niet ziet”.  Een goede public auditor onderzoekt, observeert, verdiept, bevraagt, daagt uit, verbindt en confronteert.  

Aandacht is ook nodig voor gedrag, organisatiecultuur en de dynamiek waarin de organisatie opereert. In dat proces daagt u als auditor de organisatie uit zelf mogelijkheden te verkennen, de eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Als onafhankelijke derde, de luis in de pels, degene die de organisatie een spiegel voorhoudt. Dat vraagt van auditoren (in teamverband) kennis over bijvoorbeeld organisatieontwikkeling en management, zicht op betekenis van maatschappelijke ontwikkelingen en professionele vaardigheden op gebied van onderzoek en gespreksvoering. 

Na afloop hebt u zich ontwikkeld tot waardevol strategisch gesprekspartner voor het bestuur en management en kunt u als public auditor meer betekenis geven aan de organisaties waarvoor u werkt.

  • Duur: 6 bijeenkomsten van 13.30 – 20.00 uur; frequentie iedere 5-6 weken
  • Start: Donderdag 19 maart 2020
  • Kosten: € 3.300,-­‐   
  • De Academische werkplaats staat onder leiding van dr. Ronald Stevens die gedurende alle bijeenkomsten als leermanager aanwezig zal zijn.

Programma en inschrijven Academische werkplaats de Public Auditor

In zes bijeenkomsten wordt u gevoed en uitgedaagd door een aantal inhoudelijke bijdragen, verzorgd door hoogleraren en docenten van het Zijlstra Center. Zij gaan met u in gesprek om actuele vraagstukken van uw organisatie te verdiepen en zullen steeds verschillende leerperspectieven aanreiken. Leermanager Ronald Stevens verzorgt enkele inhoudelijke onderdelen en is gedurende alle modules aanwezig als begeleider van de deelnemers.

De volgende thema's komen aan bod:

DagDatumTijdOnderwerpDocent
Do19-3-202013:30 - 20:00Positie van public auditingR. Stevens
Do16-4-202013:30 - 20:00Public control en riskmanagementG. Budding
Di19-5-202013:30 - 20:00Interventievaardigheden voor auditorenM. Willemsen
Do25-6-202013:30 - 20:00Toezicht houden, besturen, managenR. Goodijk
Do10-9-202013:30 - 20:00Board room dynamics,  het morele kompas van organisatiesR. van Eijbergen
Do8-10-202013:30 - 20:00Open module in te vullen i.o.m. deelnemersR. Stevens

Interesse en inschrijven

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. Ronald Stevens via hetzijlstracenter@vu.nl / 020 – 598 9865 

Inschrijven kan door het inschrijfformulier in te vullen. Na ontvangst neemt Ronald Stevens contact met u op voor een intakegesprek. U bepaalt daarin gezamenlijk of over en weer de Masterclasses aansluiten op uw vraag. Na dit gesprek ontvangt u een definitieve bevestiging van deelname aan de werkplaats.