Prof. dr. Fieke van der Lecq (1966) is gepromoveerd econoom en sinds 2008 deeltijdhoogleraar Pensioenmarkten. Daarnaast vervult zij diverse commissariaten en toezichthoudende functies, waaronder twee in Raden van Toezicht van pensioenfondsen. Als kroonlid van de SER is zij betrokken bij vernieuwingen in de pensioensector en als academisch lid van de Occupational Pensions Stakeholder Group van EIOPA beziet zij ontwikkelingen in Europees perspectief. Meer informatie

Zie ook www.ecovisie.net

FvdrLecq
Jeroen van den Bosch AAG(1968) is sinds 2010 senior toezichthouder bij de AFM op de afdeling Verzekeren & Pensioenen en houdt toezicht op pensioenuitvoerders. Daarnaast is hij vertegenwoordiger van het Actuarieel Genootschap binnen de Pensions Committee van de Actuarial Association of Europe. Naast zijn toezichthoudende rol is hij ook betrokken bij de voorbereiding en implementatie van verschillende wetten. In het recente verleden betroffen dat onder ander de Wet Pensioencommunicatie en de Wet Verbeterde Premieregeling. Van 2007 tot 2010 was hij werkzaam bij Ortec Finance BV binnen het team Private Wealth Management. Van 1994 tot en met 2007 is Jeroen in verschillende functies werkzaam geweest bij Philips Pensioenfonds en Philips Nederland. In zijn laatste functie bij Philips Nederland was hij verantwoordelijk voor het pensioenbeleid van Philips in Nederland.


JeroenvandenBosch

Prof. dr. Lisa Brüggen (Universiteit Maastricht) is hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht, School of Business and Economics (SBE). Zij is een internationaal erkend expert in dienstenmarketing, financiële dienstverlening en pensioencommunicatie. Ze heeft verschillende prijzen ontvangen, waaronder de Emerging Scholar Award van de American Marketing Association. Ook verkreeg ze NWO- en Netspar-beurzen voor haar onderzoek naar pensioencommunicatie en de vraag hoe men zich beter kan voorbereiding op het naderende pensioen. Haar werk werd gepubliceerd in toonaangevende internationale tijdschriften, zoals het Journal of Marketing. Ze deelt haar bevindingen graag op een toegankelijke manier met de pensioensector. Meer informatie

LisaBruggen

Dr. Danielle A.M. Melis MBA (1972) is bedrijfseconome en promoveerde in 2014 op het thema Institutional Investor Stewardship. Danielle werkte vanaf 1995 achtereenvolgens voor MeesPierson, NIBC en Rabobank. Zij combineert haar achtergrond in de financiële sector met kennis en ervaring op het gebied van corporate governance in diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies in de financiële sector. Danielle is bestuurder van STAP Algemeen Pensioenfonds (sinds 2016), tevens voorzitter van de Audit Adviescommissie. Daarnaast is zij Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten SPMS (sinds 2014) en lid van de Raad van Toezicht van Kempen Capital Management Beleggingsfondsen (sinds 2017). Van 2009 tot 2017 was Danielle verbonden aan Nyenrode, tot 2017 als voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Instituut. Danielle is gastdocent bij de Erasmus School of Law en de VU. Zij is member van de Editorial Board van ‘SHIFT TO Long term investing’ en maakt deel uit van de Werkgroep ‘Betrokken Aandeelhouderschap’ van Eumedion. Internationaal maakt ze deel uit van het International Corporate Governance Network (ICGN), sinds 2013 als member van de ICGN Shareholders’ Responsibilities Committee.

DanielleMelis

Drs. AnneMarie Smit is gespecialiseerd in vraagstukken die spelen binnenof tussen bestuur en intern toezichthouders. Bijvoorbeeld over rolopvatting, onderlinge samenwerking en de relatie met de externe toezichthouder. Zij was afgelopen twee jaar verbonden aan het Regualtory team van KPMG. Daarvoor was zij bij De Nederlandsche Bank (DNB) als hoofd van het Expertisecentrum toetsingen verantwoordelijk voor toetsingen van bestuurders en commissarissen in de gehele financiële sector, Voor de Europese Centrale Bank was zij voorzitter van de werkgroep die toetsingen binnen Europa harmoniseert. Momenteel is AnneMarie een beleggingsonderneming voor vrouwen aan het oprichten.

 

 

AnnemarieSmit

Sandra Smits (1967) is gespecialiseerd in persoonlijk leiderschap, waarbij effectiviteit in gedrag en communicatie centraal staat. Ze is Boardroom Coach, begeleid besturen en toezichthouders in (zelf)evaluaties en traint bestuurders en toezichthouders in hun persoonlijke performance en geschiktheid in hun voorbereiding op het toetsingsgesprek bij DNB. Voorheen was Sandra werkzaam bij o.a. Robeco in verschillende functies en bij KPMG als voorzitter van de branchegroep Fund & Asset Management in Nederland. Hier heeft zij zich onder andere bezig gehouden met governance, risk management en het begeleiden van fiduciaire aanbestedingen. Daarnaast heeft Sandra een licentie als practitioner van Insights Discovery en is zij docent bij het Pensioen Executive programma van de Erasmus Universiteit. Sandra is tevens toezichthouder en participeert in drie commissariaten. Meer informatie

SandraSmits

Prof. dr. Lineke Sneller  RC is hoogleraar Interne beheersing, in het bijzonder IT Value bij Nyenrode Business University. Naast haar werk bij Nyenrode is Lineke onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Achmea, ProRail, Infomedics, CCV, en lid van de board van Ortec International. Zij is verder lid van de managementcooperatie Bureau voor Management & ICT. Lineke behaalde haar doctoraal bedrijfeconometrie aan de Erasmus Universiteit, en werd registercontroller bij Nivra-Nyenrode. Ze heeft ruim vijftig boeken en artikelen geschreven, over Enterprise Resource Planning, waarde van IT, IT Governance, Corporate Governance en de rol van de CIO. In 2010 verdedigde ze haar proefschrift Does ERP add company value? In de afgelopen jaren heeft Lineke diverse CIO- en directieposities bekleed, bij Vodafone, Tele2, InterfaceFLOR, PTT Post en Ortec. Ze is voorzitter geweest van de IT-beroepsvereniging Ngi, en lid van de raad van advies van de Vereniging van Registercontrollers. In 2010 werd ze CIO of the Year.

Lineke_Sneller
Terug naar informatie over de leergang Reflectie op pensioentoezicht