Bestuur en Toezicht in het semipublieke domein: wat is strategisch partnerschap? (Leergang)

Maak uw ambitie als toezichthouder concreet

Prof. dr. ir. Rienk Goodijk, hoogleraar Public Governance: “Toezichthouden is een vak en vereist een steeds verdergaande professionalisering, ook in de wijze waarop bestuur en intern toezicht zich tot elkaar verhouden en met elkaar omgaan. Toezichthouden is méér dan ‘op afstand’ controleren of de bestuurder het wel goed doet. Bestuurders hebben toezichthouders nodig die met hen sparren, hen scherp houden.”RienkGoodijk

Strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht
Het Zijlstra Center (VU) heeft een leergang ontwikkeld voor bestuurders en intern toezichthouders van zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het (semi)publieke domein. De nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van governance in het semipublieke domein en de relatie, het strategisch partnerschap, tussen bestuur en toezicht, gebaseerd op onderzoek en best practices komen in zes masterclasses aan bod. Met topdocenten van de VU en gastsprekers uit de sector maakt u vervolgens aan de hand van praktijkcases en governance-dilemma’s een vertaling naar uw eigen praktijk. Iedere bijeenkomst is zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie en het uitwisselen van ervaring.

Voor wie?
Deelnemers zijn zowel bestuurders als (intern) toezichthouders uit het (semi)publieke domein die vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid inzichten met elkaar willen delen en mogelijkheden verkennen van strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht. De leergang is zowel voor startende als ervaren toezichthouders interessant.

Duur: 6 Masterclasses (op dinsdag, van 13.00 - 20.00u) 
Eerstvolgende startmoment:16 juni 2020
Kosten: € 3.950,-
De leergang staat onder leiding van prof. dr. ir. Rienk Goodijk
DIRECT INSCHRIJVEN

PE logo  Voor toezichthouders bij woningcorporaties staat de leergang voor 36 PE punten geregistreerd bij de Aedes Academy.

     

Programma Bestuur & Toezicht

De Masterclasses zijn altijd op dinsdag, van 13.00 - 20.00 uur op de VU. Naast Rienk Goodijk staan een aantal gastdocenten met zowel kennis van wetenschap als praktijk op het programma. Tussen het middag- en avondprogramma wordt voor een warme maaltijd gezorgd.

  1. Dinsdag 16 juni 2020 - De actuele ontwikkelingen op het gebied van governance in het (semi-) publieke domein
  2. Dinsdag 8 september 2020 - Boardroom dynamics, leiderschap en gedrag
  3. Dinsdag 3 november 2020 - Besturen van en toezien op de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering en de risico’s
  4. Dinsdag 15 december 2020 - De informatievoorziening en omgang met belanghebbenden/stakeholders
  5. Dinsdag 26 januari 2021 - Vertrouwen, legitimering en verantwoording
  6. Dinsdag 2 maart 2021 - Invulling geven aan strategisch partnerschap

DIRECT INSCHRIJVEN voor de leergang Bestuur & Toezicht in het semipublieke domein

Meer informatie 
Vraag de brochure aan.

Neem contact op met het Zijlstra Center:

E hetzijlstracenter@vu.nl
T 020 598 9865