Onderwijs van het Zijlstra Center

Voor Public Professionals


Het Zijlstra Center verzorgt (postgraduate) onderwijs voor leidinggevenden, bestuurders, controllers, auditors, managers en toezichthouders in de (semi-)publieke sector die inhoudelijke verdieping of verbreding binnen hun vakgebied zoeken. 

Online Open Avond
Op donderdag 19 november organiseren we een ONLINE OPEN AVOND VOOR ALLE ZIJLSTRA OPLEIDINGEN.
DIRECT AANMELDEN VOOR DE ONLINE OPEN AVOND Je ontvangt t.z.t. de inloggegevens om mee te doen.

Perspectief in de publieke sector
Voor alle opleidingen geldt dat deze specifiek gericht zijn op de (semi-)publieke sector. Bestuurlijke en bedrijfseconomische principes in deze sector hebben een heel eigen uitwerking en dynamiek. De opleidingen van het Zijlstra Center geven daar het brede kader voor: een kritische geest, een analytische blik, een goed bestuurlijk gevoel en aandacht voor maatschappelijke waardecreatie zijn aspecten die in alle opleidingen aan bod komen. Of je nu bij een (rijks)overheidsorganisatie werkt of in de zorg, in het onderwijs of bij een woningcorporatie, bij een adviesbureau of zbo, een opleiding van het Zijlstra Center biedt je perspectief in de publieke sector. 

Public Control

Zijlstra PE programma voor CPC, RA en RC


Public Leadership


Public Governance


Interesse?