Executive Program Public CFO

In mei gaat in samenwerking met de VRC Academy het Executive Program Public CFO van start, een programma voor de financiële top bij overheids- en non-profit organisaties. In een zesdaags programma worden de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van control, governance en leiderschap besproken, met in het bijzonder aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van Big Data en IT,maar ook voor de manier waarop u invulling geeft aan uw persoonlijk leiderschap, aan uw (veranderende) rol als leidinggevende. De opleiding is bedoeld voor ervaren controllers, financieel directeuren en bestuurders met al de nodige postacademische scholing achter de rug, die vooral behoefte hebben aan uitwisseling en reflectie.

De publieke sector wordt geconfronteerd met grote financiële uitdagingen. Denk aan de majeure decentralisaties in het sociale domein, de bezuinigingen waar veel organisaties mee geconfronteerd worden en de verdere opkomst van marktwerking in de zorg. Ook is een tendens waar te nemen naar het in toenemende mate werken in netwerken. Bij de oplossing van maatschappelijke problemen zijn immers meerdere partners betrokken en het is een uitdaging om daar een goede beheersing en verantwoording aan te koppelen. Binnen deze context wordt van de financial professional steeds meer verwacht dat hij als strategisch gesprekspartner voor de ambtelijke en bestuurlijke top van de organisatie kan optreden. 

Duur: 6 dagen
Kosten: € 4.995,-      
Start: Voorjaar 2020
42 PE punten

Ervaren docenten van de Vrije Universiteit Amsterdam en inspirerende sprekers uit de publieke en non-profitsector staan garant voor een kwalitatief hoogwaardig programma met een multidisciplinair karakter. De bijeenkomsten vinden plaats op de VU en bij de VRC Academy (beiden in Amsterdam). Tussen de middag wordt gezamenlijk geluncht.

Het Public CFO programma beslaat in totaal zes dagen, waarbij de volgende thema's aan bod komen (nadere toelichting in de BROCHURE):

1.         De agenda van de public CFO  - Woe 22 mei 2019
2.         CFO en ICT - Woe 12 juni 2019
3.         Vertrouwen en rechtmatigheid  - Woe 3 juli 2019
4.         Organizational Dynamics en Boardroom Dynamics - Woe 11 september 2019
5.         Organisatiecultuur - Woe 9 oktober 2019
6.         Persoonlijk leiderschap - Woe 6 november 2019

Interesse?

Download de brochure
Schrijf direct in
Bij vragen over het Public CFO programma, neemt u contact op met Dr. Tjerk Budding, opleidingsdirecteur van de public controllersopleidingen van de VU via 020-598 9865 / hetzijlstracenter@vu.nl