De commissaris van NU. Ethisch vaardig in de Boardroom

Inzicht, reflectie en ethische dilemma's

Een opleiding voor commissarissen en toezichthouders uit zowel de (semi-)publieke als private sector, die aan de reflectieve kant van het toezichthouden meer aandacht willen geven. BEKIJK DE KORTE VOORLICHTINGSFILM

Toezicht gaat niet gebukt onder gebrek aan kennis en voortvarendheid, maar gebrek aan wijsheid

Het lijkt bijna een paradox. In een tijd dat alles sneller gaat, de informatievoorziening nog nooit zo groot is geweest en de druk om direct te reageren norm is, behoort de rol van toezicht uit te gaan van visie, gepaste afstand, interventie en het lef om ‘er nog eens een nachtje over te slapen’. De samenleving verwacht van toezichthouders, dat zij toezicht houden op de harde kant van de organisatie, die voldoet aan de wet- en regelgeving en financieel gezond is en dat zij dat doen in een dynamische, continue veranderende context, die zij per definitie slechts beperkt kunnen begrijpen. Maar ook wordt verwacht dat zij in staat zijn om op morele en ethische gronden tot een meervoudige waardenafweging kunnen komen, gericht op lange termijn waardecreatie.

Het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam) en Hemingway Professional Governance hebben in deze opleiding hun academische kennis en discipline, netwerken, ervaring van de dagelijkse praktijk en handelingsrepertoire gecombineerd en beschikbaar gemaakt, met de ambitie om commissarissen en toezichthouders (verder) te helpen om moreel en ethische aspecten professioneel te betrekken bij de besluitvorming in de Boardroom.Na afloop van het programma hebben deelnemers een scherp zicht op de professie van toezichthouden, de eisen die hieraan gesteld worden en inzicht in hun eigen rol. Zij hebben een stevig fundament onder de eigen ontwikkeling weten te leggen door reflectie op eigen casuïstiek en door kennis te nemen van actuele ontwikkelingen en relevante literatuur.

Duur: 8 vrijdagen van 9.30 - 17.00 uur, verspreid over 11 maanden
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam en Hemingway (beide dicht bij NS station Amsterdam Zuid)

Kosten: € 8.800,-; € 1.000,- voor gebruik van e-learning platform en deelname aan aanvullende masterclasses (bedragen zijn exclusief BTW)   
Start: 20 september 2019
DOWNLOAD DE BROCHURE

Voor wie?
Voor ervaren commissarissen en toezichthouders, uit de (semi-)publieke en private sector, die de basics van toezichthouden beheersen en vanuit die basis zich verder willen ontwikkelen in:

  • de wijze waarop ethiek werkt en kan bijdragen aan besluitvorming;
  • effectieve manieren voor zelfreflectie op hun rol als commissaris;
  • toezichthouden in situaties waarin sprake is van vaak tegenstijdige belangen.

Het startniveau is academisch of een equivalent hiervan. 

Kerndocenten / Moderatie
Prof. dr. ir. Gerda van Dijk (Vrije Universiteit, het Zijlstra Center)
Prof. dr. Rob van Eijbergen (Vrije Universiteit, het Zijlstra Center)
Mr. Maarten den Ottolander (Hemingway Professional Governance)