De strategische griffier

Verdieping voor griffiers bij overheidsorganisaties

Het Zijlstra Center biedt een programma voor (plaatsvervangende) griffiers die hun strategische positionering en profilering willen onderzoeken en verder ontwikkelen, zodat zij hun werk gerichter en steviger kunnen uitvoeren. Het programma biedt de mogelijkheid om de eigen werkelijkheid te confronteren met die van andere griffiers, met actuele inzichten en kennis, in een besloten en veilige omgeving, met veel aandacht voor het intermenselijke aspect. 

Het vak van griffier is een vak in ontwikkeling
In de turbulente omgeving van het publieke domein wordt van griffiers verwacht dat zij enerzijds vorm en richting geven aan het dagelijkse reilen en zeilen van de raad. Maar ook dat zij een leidende rol op zich nemen in het contact naar buiten toe, met de samenleving. Strategische adviestaken en beïnvloedingsvaardigheden worden steeds belangrijker, maar komen in de drukte van alledag nogal eens in de verdrukking.

Combinatie van theorie en praktijk
Het programma De strategische griffier biedt een mooie combinatie van theorie en praktijk. In zeven bijeenkomsten reflecteert u samen met academici op de grote, actuele thema’s en vraagstukken die u in uw dagelijkse werkzaamheden tegenkomt en uw eigen rol daarin. In de ochtend wordt een inhoudelijke workshop/lezing gegeven over het centrale thema; in de middag reflecteert u daarop en gaat u met de deelnemers in gesprek over hoe het geleerde is toe te passen op de eigen praktijk.

Een aantal leden van opleidingscommissie van de Vereniging voor griffiers heeft de eerste leergang gevolgd. De deelnemers waren dermate enthousiast dat ze het programma van harte aanbevelen voor griffiers van zowel provincies als gemeenten.

Duur: 7 dagen (altijd op vrijdag, van 9.30 – 17.00 uur op de VU); frequentie iedere 5-6 weken
Start: 13 maart 2020
Prijs: € 2.750,- (vrijgesteld van btw) minimaal 15 deelnemers
 
Het programma De strategische griffier staat onder leiding van prof. dr. Rob van Eijbergen en prof. dr. ir. Gerda van Dijk (het Zijlstra Center, Vrije Universiteit Amsterdam)

Voor griffiers die weinig of geen opleidingsbudget hebben, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het opleidingsfonds voor griffiers. Meer informatie

Programma van de strategische griffier

De bijeenkomsten (op vrijdag, van 9.30 – 17.00 uur) volgen altijd dezelfde opbouw: in de ochtend wordt door de vaste docenten of een gastdocent een inhoudelijke introductie gegeven over het centrale thema van die dag; in de middag reflecteren de deelnemers daarop. In afstemming met de deelnemers kan gedurende het programma gewerkt worden aan een gezamenlijk slotdocument, waarin opgedane ideeën en inzichten gepresenteerd worden.

Doel is om de deelnemers bewuster te maken van hun eigen (strategische) positionering en profilering en zo een stevig fundament onder de eigen ontwikkeling te leggen. Een belangrijk nevendoel is om met elkaar een community van ervaren (plaatsvervangende) griffiers te vormen die samen het vak verder ontwikkelen.

Vragen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen, zijn:

• Welke rol neem je op welk moment en wanneer wissel je van rol?
• Hoe blijf je betrokken en toch op voldoende afstand van de raad?
• Hoe ga je om met zonnekoninggedrag?
• Hoe intervenieer je in een slecht functionerende raad?
• Hoe stel je het functioneren van je eigen team effectief ter discussie?
• Hoe zorg je voor een goed samenspel tussen de B en W en de raad?
• Hoe baken je je eigen grenzen binnen dit alles goed af?

Bijeenkomst 1 - Vr 13 maart 2020
Thema: Verdiepende kennismaking & Boardroom Dynamics

Bijeenkomst 2 - Vr 17 april 2020
Thema: Wat gebeurt er in de wereld?

Bijeenkomst 3 - Vr 15 mei 2020
Thema: Coaching en beïnvloeding

Bijeenkomst 4 - Vr 5 juni 2020
Thema: Financiën

Bijeenkomst 5 - Vr 25 september 2020
Thema: Dialogical Leadership

Bijeenkomst 6 - Vr 9 oktober 2020
Thema: De verwaarloosde organisatie

Bijeenkomst 7 - Vr 6 november 2020 
Thema: Profilering en positionering


Interesse en inschrijven

Heeft u belangstelling voor het programma De strategische griffier of behoefte aan verdere informatie?