Het Zijlstra Center

For Public Control, Governance & Leadership

Investeer in jezelf en in de samenleving

Hoe geven we vorm aan een leefbare en duurzame samenleving? Aan democratie, zorg en welzijn, veiligheid, onderwijs? Juist nu wordt een zwaar beroep gedaan op het leiderschap en de bestuurlijke en bedrijfseconomische expertises en vaardigheden van de professional binnen de publieke sector. De opleidingen van het Zijlstra Center staan midden in deze actualiteit. Zij bieden inhoudelijke verdieping door hybride onderwijs – leren op locatie en online, theorie en praktijk geïntegreerd – voor het versterken van een kritische geest, een analytische blik en een bestuurlijk en politiek gevoel. Altijd gericht op maatschappelijke waarde creatie.

BEKIJK ONS ONDERWIJSAANBOD OP HET GEBIED VAN PUBLIC CONTROL, GOVERNANCE & LEADERSHIP

Als deelnemer aan onze opleidingen heb je zonder extra kosten toegang tot de Zijlstra webinars, die we maandelijks aanbieden.

Laat je informeren en inspireren tijdens de online Open Avond!

Certified Public Controller (CPC)dinsdag 15 juni, 18.00 uurDIRECT AANMELDEN 
Publiek Leiderschapdinsdag 15 juni, 19.00 uurDIRECT AANMELDEN
Sturen en Leidinggeven vanuit Vertrouwendinsdag 15 juni, 19.00 uurDIRECT AANMELDEN

Nieuw in ons programma: Escaperoom Het Huis voor Toezichthouders
Maak werkendeweg kennis met de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van toezichthouden en werk in teamverband aan uitdagende, op de actualiteit gestoelde situaties. In drie dagdelen doorloopt u de verschillende kamers van het huis en formuleert u stap voor stap een strategisch advies inzake een actuele casus. Meer informatie
Volgende edities Escaperoom:
13 september, 4 oktober en 13 oktober 2021, van 17.00 – 20.30 uur
1 november, 17 november en 1 december 2021, van 17.00 – 20.30 uur

Oproep aan informateur tot meer zuurstof in het systeem
Het Expertforum heeft een brief aan informateur Hamer geschreven met een oproep tot ‘meer zuurstof in het systeem’, het vergroten van het leervermogen van de overheid en het herzien van de huidige Controlepraktijk. Dat vraagt om een open cultuur en leiderschap dat leren stimuleert. Lees de brief

Leiderschap in tijden van crisis
Hoe willen we de samenleving vormgeven als het coronavirus ‘onder ons’ is en blijft? Goed leiderschap betekent de juiste vorm van macht inzetten, gegeven de context en de aard van het vraagstuk. Gerda van Dijk schreef een artikel voor Het Idee Tijdschrift voor het Sociaal-liberalisme. Lees verder

Coronamaatregelen
In verband met de maatregelen van de VU rondom het coronavirus biedt het Zijlstra Center de onderwijsactiviteiten de komende tijd deels op locatie en deels online aan. Deelnemers worden hierover per opleiding geïnformeerd. Voor alle activiteiten geldt dat we de richtlijnen van het RIVM in de gaten houden en waar nodig aan de dan geldende situatie zullen aanpassen. Voor vragen kunt u contact opnemen via hetzijlstracenter@vu.nl

MEER NIEUWS

Zijlstra Center: ontmoetingsplaats voor wetenschap en praktijk
Het Zijlstra Center biedt een ‘vrije ruimte’ waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten, een platform waar het publieke debat over actuele ontwikkelingen in het publieke domein geagendeerd en gevoerd kan worden op het gebied van governance, control en leiderschap. Dat gebeurt vanuit een transdisciplinaire aanpak: diverse academische disciplines werken intensief samen met publieke en non-profitorganisaties. Immers deze organisaties spelen een cruciale rol bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en het realiseren van maatschappelijke waarde.

Maatschappelijke waardecreatie
Het Zijlstra Center draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van control, governance en leiderschap van publieke en non-profitorganisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te vergroten.

We staan als samenleving voor complexe vraagstukken. Hoe willen we onze (jeugd-, ouderen-) zorg, onderwijs, leefbaarheid en veiligheid nu en in de toekomst vormgeven en organiseren? Wat verwachten we wel en niet van burgers, overheid en maatschappelijke organisaties? Waar trekken ze wel en niet samen op? Bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen lopen we aan tegen de grenzen van bestaande structuren en werkwijzen. 

Het ontwikkelen en delen van kennis en inzicht in de praktijken van publieke en non-profitorganisaties vormt de basis voor het onderzoek en onderwijs van het Zijlstra Center. Publieke en non-profitorganisaties ontwikkelen zich steeds meer tot open netwerken waarin sturing plaatsvindt vanuit waarden, vertrouwen en horizontale relaties. Tegelijkertijd verwachten we van deze organisaties dat ze meer en meer ‘in control’ komen. De paradox van  enerzijds verdere flexibilisering en hybridisering van organisaties en anderzijds meer ‘control’ en institutionalisering stelt hoge eisen aan organisaties, leidinggevenden, professionals en politici.

Het Zijlstra Center is onderdeel van de School of Business and Economics (SBE) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Center is opgericht in 2009 en vernoemd naar voormalig premier en minister van Economische Zaken en Financiën Jelle Zijlstra, een van de oprichters van SBE. 

Publicaties
EvenementenNieuws
OrganisatieMedewerkersContact

Maatschappelijke waardecreatie voor overheid en non-profit, ontmoetingsplaats voor wetenschap en praktijkBEKIJK ONS GEVARIEERDE ONDERWIJSAANBOD VOOR PUBLIC PROFESSIONALS


PUBLIC CONTROL AAN DE VU
De public controllersopleidingen van het Zijlstra Center, Vrije Universiteit Amsterdam zijn specifiek gericht op zowel beginnend als ervaren tot zeer ervaren (business) controllers en financials bij publieke organisaties. Kom op donderdag 20 mei naar de OPEN AVOND! Meer informatie
    
Zijlstra webinars In de Zijlstra webinarserie gaat steeds een andere spreker in op een actueel thema op het gebied van Public Control, Governance en Leadership. De webinars zijn vrij toegankelijk voor deelnemers aan een opleiding van het Zijlstra Center. Overige deelnemers betalen € 100,- en kunnen daarmee ook 1 PE punt behalen. Pogramma en aanmelden

Nieuw button
Zuurstof in het systeem. Rechtmatigheid in een nieuwe tijd. Kan de regeldruk en doorgeschoten controle van (financiële) overheidsverantwoordingen worden teruggedrongen? De uitwerking van de huidige rechtmatigheidsopvattingen wordt vaak als verstikkend ervaren. Op uitnodiging van het Zijlstra Center buigt het expertforum 'Rechtmatigheid in een nieuwe tijd' zich sinds enige tijd over de vraag: Hoe komen we tot meer zuurstof in het systeem? De ervaring van experts, inbreng uit de praktijk en methodologie vanuit de wetenschap maakt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen en gerechtvaardigde kritiek op het bestaande vanuit verschillende invalshoeken te analyseren en beoordelen en zo een beter zicht te geven op de onderliggende mechanismen. Meer informatie
Comptabiliteitswet
Het Zijlstra PE programma voor CPC, RA, RC, CMA en RO. Actuele thema's op het gebied van Public Control, Audit, Govenance & Leadership, tegen een scherpe prijs: deelnemen als abonnee à € 1.795 per jaar of per losse module à € 550 per dag.
Bekijk het programma
PE logo