Het Zijlstra Center

logo hZC 2015

Het Zijlstra Center draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van bedrijfsvoering, toezicht en leiderschap van (semi-)publieke organisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te vergroten.

We staan als samenleving voor complexe vraagstukken. Hoe willen we bijvoorbeeld onze (jeugd-, ouderen-) zorg, onderwijs, leefbaarheid en veiligheid nu en in de toekomst vormgeven en organiseren? Wat verwachten we wel en niet van burgers, overheid en (semi-)publieke organisaties? Waar trekken ze wel en niet samen op? Bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen lopen we aan tegen de grenzen van bestaande structuren en werkwijzen.

Met de decentralisaties die eind vorige eeuw zijn ingezet zijn de decentrale overheden en (semi-)publieke organisaties belangrijke vormgevers van de huidige en toekomstige samenleving geworden. Zij spelen een cruciale rol in het ontwikkelen van nieuwe praktijken en het omgaan met en hanteren van complexe vraagstukken in de samenleving.

Fundamentele transitie
De publieke sector bevindt zich in een fundamentele transitie. We zien een trend waarbij (semi-)publieke organisaties zich ontwikkelen tot open netwerken waarin sturing vanuit waarden en horizontale relaties belangrijker wordt. Tegelijkertijd verwachten we van deze organisaties dat ze meer en meer ‘in control’ komen. Dit leidt tot een paradox: enerzijds verdere flexibilisering en hybridisering van organisaties en anderzijds meer ‘control’ en institutionalisering.

Deze transitie en nieuw te ontwikkelen en ontstane praktijken in werkwijze en organisatie van (semi-)publieke organisaties vormen de basis voor het onderzoek en onderwijs van het Zijlstra Center.

Kijk verder bij Het Zijlstra Center voor alles over de organisatie, de medewerkers, nieuws en evenementen.

Opleidingen


Certified Public Controller
De controllersopleiding van de VU is de oudste in Nederland en nog steeds toonaangevend voor de ontwikkeling van het beroepsveld. De opleiding leidt talent op voor senior posities in finance en control.

Het Zijlstra PE Programma
Een gevarieerd programma dat u in staat stelt in drie jaar tijd 120 PE punten te behalen. Actuele thema's op het gebied van Public Control, Audit, Governance en Leadership worden door vooraanstaande hoogleraren en (gast)docenten behandeld in de vorm van cursusdagen en seminars.

Contact

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
Het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

T 020 598 9865
E hetzijlstracenter@vu.nl
W www.hetzijlstracenter.nl


Secretariaat
Kamer 6A-59
T 020 598 9865
E hetzijlstracenter@vu.nl


Voor meer informatie over onze activiteiten, volg ons ook op LinkedIn, Twitter of Facebook