Het Zijlstra Center

For Public Control, Governance & Leadership

In verband met de maatregelen van de VU rondom het coronavirus biedt het Zijlstra Center de onderwijsactiviteiten de komende tijd deels op locatie en deels online aan. Deelnemers worden hierover per opleiding geïnformeerd. Voor alle activiteiten geldt dat we de richtlijnen van het RIVM in de gaten houden en waar nodig aan de dan geldende situatie zullen aanpassen. Voor vragen kunt u contact opnemen via hetzijlstracenter@vu.nl

Reflectiekamer voor bestuurders: Corona, en wat nu?
Hoe kijken bestuurders terug op de lockdown periode in de eerste maanden van de coronacrisis? Gerda van Dijk en Rob van Eijbergen schreven de column 'Reflectiekamer voor bestuurders: Corona, en wat nu?', gebaseerd op gedeelde ervaringen, waarnemingen en dilemma’s van deelnemers aan de Reflectiekamer voor Bestuurders van het Zijlstra Center. Ze zijn allemaal als bestuurder werkzaam in het publieke domein waaronder zorg, jeugd, onderwijs, rechtspraak, lokale overheid en gedrevenom met elkaar te onderzoeken en te reflecteren op wat nu goed bestuurlijk handelen is en waardoor ze zich laten leiden. Lees de column

Open Avond 3 septZijlstra Open Avond – laat je informeren over de opleidingen! Na de zomervakantie starten weer verschillende opleidingen bij het Zijlstra Center: De module Public Control, Governance & Administration, de opleiding tot Certified Public Controller (CPC-opleiding), de postgraduate opleiding Publiek Leiderschap, de leergang Bestuur & Toezicht, de Academische werkplaats de Public Auditor, de opleiding voor Bestuurssecretarissen en de Young Public Controller (YPC) opleiding.

Laat je online inspireren op donderdag 19 november!
DIRECT AANMELDEN VOOR DE ONLINE OPEN AVOND 
BEKIJK ONS ONDERWIJSAANBOD  
PROGRAMMA ONLINE OPEN AVOND DONDERDAG 19 NOVEMBER
Ronde I 18.00 - 18.45RONDE II: 19.00-19.45Ronde III 20.00 - 20.45
Certified Public Controller (CPC)Publiek Leiderschap Academische werkplaats de Public Auditor 
Bestuur & Toezicht Bestuurssecretarissen  Young Public Controllers opleiding (YPC) 

Maatschappelijke waardecreatie
Het Zijlstra Center draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van control, governance en leiderschap van publieke en non-profitorganisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te vergroten.

We staan als samenleving voor complexe vraagstukken. Hoe willen we onze (jeugd-, ouderen-) zorg, onderwijs, leefbaarheid en veiligheid nu en in de toekomst vormgeven en organiseren? Wat verwachten we wel en niet van burgers, overheid en maatschappelijke organisaties? Waar trekken ze wel en niet samen op? Bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen lopen we aan tegen de grenzen van bestaande structuren en werkwijzen. 

Het ontwikkelen en delen van kennis en inzicht in de praktijken van publieke en non-profitorganisaties vormt de basis voor het onderzoek en onderwijs van het Zijlstra Center. Publieke en non-profitorganisaties ontwikkelen zich steeds meer tot open netwerken waarin sturing plaatsvindt vanuit waarden, vertrouwen en horizontale relaties. Tegelijkertijd verwachten we van deze organisaties dat ze meer en meer ‘in control’ komen. De paradox van  enerzijds verdere flexibilisering en hybridisering van organisaties en anderzijds meer ‘control’ en institutionalisering stelt hoge eisen aan organisaties, leidinggevenden, professionals en politici.

Ontmoetingsplaats voor wetenschap en praktijk
Het Center biedt een ‘vrije ruimte’ waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten, een platform waar het publieke debat over actuele ontwikkelingen in het publieke domein geagendeerd en gevoerd kan worden op het gebied van governance, control en leiderschap. Dat gebeurt vanuit een transdisciplinaire aanpak: diverse academische disciplines werken intensief samen met publieke en non-profitorganisaties. Immers deze organisaties spelen een cruciale rol bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en het realiseren van maatschappelijke waarde.

Het Zijlstra Center is onderdeel van de School of Business and Economics (SBE) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Center is opgericht in 2009 en vernoemd naar voormalig premier en minister van Economische Zaken en Financiën Jelle Zijlstra, een van de oprichters van SBE. 

Publicaties
EvenementenNieuws
OrganisatieMedewerkersContact

Maatschappelijke waardecreatie voor overheid en non-profit, ontmoetingsplaats voor wetenschap en praktijkBEKIJK ONS GEVARIEERDE ONDERWIJSAANBOD VOOR PUBLIC PROFESSIONALS


PUBLIC CONTROL AAN DE VU
De public controllersopleidingen van het Zijlstra Center, Vrije Universiteit Amsterdam zijn specifiek gericht op zowel beginnend als ervaren tot zeer ervaren (business) controllers en financials bij publieke organisaties. Kom op dinsdag 30 juni of donderdag 2 september naar de OPEN AVOND! Meer informatie
    
Opleidingen voor toezichthouders en commissarissen:

Leergang Bestuur & Toezicht in het semi-publieke domein: wat is strategisch partnerschap?
Zes bijeenkomsten | Start: 8 september 2020 | 36 PE punten | O.l.v. prof. dr. Rienk Goodijk
Nieuw button
Zuurstof in het systeem. Rechtmatigheid in een nieuwe tijd. Kan de regeldruk en doorgeschoten controle van (financiële) overheidsverantwoordingen worden teruggedrongen? De uitwerking van de huidige rechtmatigheidsopvattingen wordt vaak als verstikkend ervaren. Op uitnodiging van het Zijlstra Center buigt het expertforum 'Rechtmatigheid in een nieuwe tijd' zich sinds enige tijd over de vraag: Hoe komen we tot meer zuurstof in het systeem? De ervaring van experts, inbreng uit de praktijk en methodologie vanuit de wetenschap maakt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen en gerechtvaardigde kritiek op het bestaande vanuit verschillende invalshoeken te analyseren en beoordelen en zo een beter zicht te geven op de onderliggende mechanismen. Meer informatie
Comptabiliteitswet
Het Zijlstra PE programma voor CPC, RA, RC, CMA en RO. Actuele thema's op het gebied van Public Control, Audit, Govenance & Leadership, tegen een scherpe prijs: deelnemen als abonnee à € 1.795 per jaar of per losse module à € 550 per dag.
Bekijk het programma
PE logo