Het Zijlstra Center

Maatschappelijke waardecreatie voor overheid en non-profit, ontmoetingsplaats voor wetenschap en praktijk
BEKIJK ONS GEVARIEERDE ONDERWIJSAANBOD VOOR PUBLIC PROFESSIONALS

hZC vierkant 153x153
PUBLIC CONTROL AAN DE VU
De public controllersopleidingen van de VU brengen je in positie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan groei en ontwikkeling, zowel voor de organisatie of sector waarin je werkt, als voor jou persoonlijk. Bekijk de korte en langere onderwijsprogramma's voor zowel startende als ervaren tot zeer ervaren controllers in de publieke en non-profitsector
LAAT JE INSPIREREN TIJDENS DE OPEN AVOND OP DONDERDAG 28 NOVEMBER, 18.00u OP DE VU

Opleidingen voor toezichthouders en commissarissen:
- Leergang de Commissaris van NU
Acht dagen | Start: 29 november 2019 | 75 PE punten | O.l.v. prof. dr. ir. Gerda van Dijk en prof. dr. Rob van Eijbergen

- Leergang Bestuur & Toezicht in het semi-publieke domein: wat is strategisch partnerschap?
Zes bijeenkomsten | Start: 8 oktober 2019 | 36 PE punten | O.l.v. prof. dr. Rienk Goodijk
Nieuw button
Zuurstof in het systeem. Rechtmatigheid in een nieuwe tijd. Kan de regeldruk en doorgeschoten controle van (financiële) overheidsverantwoordingen worden teruggedrongen? De uitwerking van de huidige rechtmatigheidsopvattingen wordt vaak als verstikkend ervaren. Op uitnodiging van het Zijlstra Center buigt het expertforum 'Rechtmatigheid in een nieuwe tijd' zich sinds enige tijd over de vraag: Hoe komen we tot meer zuurstof in het systeem? De ervaring van experts, inbreng uit de praktijk en methodologie vanuit de wetenschap maakt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen en gerechtvaardigde kritiek op het bestaande vanuit verschillende invalshoeken te analyseren en beoordelen en zo een beter zicht te geven op de onderliggende mechanismen. Meer informatie
Comptabiliteitswet
Het Zijlstra PE programma voor CPC, RA, RC, CMA en RO. Actuele thema's op het gebied van Public Control, Audit, Govenance & Leadership, tegen een scherpe prijs: deelnemen als abonnee à € 1.795 per jaar of per losse module à € 550 per dag.
Bekijk het programma
PE logo

For Public Control, Governance & Leadership

Maatschappelijke waardecreatie
Het Zijlstra Center draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van control, governance en leiderschap van publieke en non-profitorganisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te vergroten.

We staan als samenleving voor complexe vraagstukken. Hoe willen we onze (jeugd-, ouderen-) zorg, onderwijs, leefbaarheid en veiligheid nu en in de toekomst vormgeven en organiseren? Wat verwachten we wel en niet van burgers, overheid en maatschappelijke organisaties? Waar trekken ze wel en niet samen op? Bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen lopen we aan tegen de grenzen van bestaande structuren en werkwijzen. 

Het ontwikkelen en delen van kennis en inzicht in de praktijken van publieke en non-profitorganisaties vormt de basis voor het onderzoek en onderwijs van het Zijlstra Center. Publieke en non-profitorganisaties ontwikkelen zich steeds meer tot open netwerken waarin sturing plaatsvindt vanuit waarden, vertrouwen en horizontale relaties. Tegelijkertijd verwachten we van deze organisaties dat ze meer en meer ‘in control’ komen. De paradox van  enerzijds verdere flexibilisering en hybridisering van organisaties en anderzijds meer ‘control’ en institutionalisering stelt hoge eisen aan organisaties, leidinggevenden, professionals en politici.

Ontmoetingsplaats voor wetenschap en praktijk
Het Center biedt een ‘vrije ruimte’ waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten, een platform waar het publieke debat over actuele ontwikkelingen in het publieke domein geagendeerd en gevoerd kan worden op het gebied van governance, control en leiderschap. Dat gebeurt vanuit een transdisciplinaire aanpak: diverse academische disciplines werken intensief samen met publieke en non-profitorganisaties. Immers deze organisaties spelen een cruciale rol bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en het realiseren van maatschappelijke waarde.

Het Zijlstra Center is onderdeel van de School of Business and Economics (SBE) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Center is opgericht in 2009 en vernoemd naar voormalig premier en minister van Economische Zaken en Financiën Jelle Zijlstra, een van de oprichters van SBE. 

Publicaties
Evenementen  Nieuws
OrganisatieMedewerkers  Contact