Onderwijs op maat

BESTUURSSECRETARIS: GOVERNANCE OFFICER IN HET HART VAN DE BESLUITVORMING


Het Zijlstra Center heeft in samenwerking met de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) een governance opleiding ontwikkeld specifiek voor bestuurssecretarissenin de publieke en semipublieke sector. Deelnemers maken kennis met moderne good governance in de publieke sector; governance ingebed in de huidige maatschappij, rekening houdend met de vele soms snel verschuivende eisen vanuit die maatschappij, de eisen van behoorlijke bedrijfsvoering en eisen vanuit de politiek. 

Organisaties in de publieke en semipublieke sector hebben te maken met veel belanghebbenden. Dit maakt dat zij steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit van besluitvorming. Dit geldt zowel voor de interne sturing en beheersing als ook voor het interne toezicht en de verantwoording. Verantwoording naar opdrachtgevers, maar meer en meer ook naar klanten, belanghebbenden, leveranciers en de geïnteresseerde maatschappij in het algemeen; de stakeholders. De roep om horizontaal verantwoorden in de publieke en semipublieke sector, ook vanuit de politiek, wordt steeds sterker. 

Bij dit alles speelt de bestuurssecretaris een belangrijke rol. Als governance officer speelt hij / zij een belangrijke ondersteunende rol bij het organiseren van de besluitvorming door bestuurders en toezichthouders zoals raden van toezicht. Als spil (in het organiseren) van (politiek) bestuurlijke contacten is de bestuurssecretaris vaak de initiërende en daarop structurerende functionaris. Dit vraagt om professionalisering en een voortdurende investering in kennis en vaardigheden. Specifiek ook in kennis van horizontaal verantwoorden.

Tijdens de opleiding oriënteert u zich in interactieve sessies  op de veranderingen in de functie van bestuurssecretaris en formuleert u uw eigen ontwikkelagenda. 

De opleiding staat gepland voor eind maart 2014. Data worden vastgezet als er 10 deelnemers zijn.  


INSCHRIJVEN  (via deze link komt u bij het inschrijfformulier)

Meer informatie over het programma en de kosten vindt u in de brochure