Onderwijs op maat van het Zijlstra Center

Opleidingen op maat


Naast de reguliere opleidingsprogramma's verzorgt het Zijlstra Center ook gespecialiseerde inhouse opleidingen, of maatwerktrajecten. In nauwe samenwerking met opdrachtgevers binnen (semi)overheids- en non-profitorganisaties biedt het Zijlstra Center opleidingsmogelijkheden op het gebied van control, governance en leiderschap, waarbij uw eigen organisatieontwikkelingsvraagstukken centraal staan. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een workshop of masterclass, een gerichte collegereeks, een professionaliseringstraject of scholingsprogramma. We doen dit vanuit een visie die is gebaseerd op drie uitgangspunten:

•             Inhouse programma's of maatwerkprogramma’s kunnen het beste vraaggestuurd worden ontwikkeld, vanuit de context en doelstellingen, verwachtingen en wensen van de opdrachtgever;

•             Het invullen van het programma is maatwerk, dat betekent dat de invalshoek en de gebruikte voorbeelden en casusposities aansluiten bij de situatie van de opdrachtgever en de deelnemers;

•             Ook ná de opleiding is het borgen en onderhouden van de opgedane kennis en vaardigheden van belang.

Een inhouse opleiding die is opgezet vanuit deze uitgangspunten is een waardevolle investering in mensen en een effectief middel om organisaties verder te ontwikkelen of te veranderen.

Voor meer informatie over onze maatwerkmogelijkheden neemt u contact op met prof. dr. Rob van Eijbergen, Academic Director In Company trajecten, via 020 - 598 9865 of hetzijlstracenter@vu.nl.
empty

Het Zijlstra Center heeft inmiddels vele succesvolle maatwerkprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd op het gebied van control, governance en leiderschap bij zeer uiteenlopende organisaties. Zo is onder andere een traject ontwikkeld voor:

             de gemeentes Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Zwolle

             de Rechtspraak

             de Nationale Politie

             Infinite

             diverse toezichtsverenigingen zoals de VTOI, VTH en VERUS

             BMC (inhouse variant van onze CPC opleiding)