Voorlichtingsdagen

Op woensdag 10 mei 2017 worden door het VU Center for Executive Education voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Het betreft de onderstaande opleidingen.


Agora 1
Agora 2
Agora 3
Agora 4
18.30-19.15
Investment Management / Chartered Financial Analyst (CFA)
Controller (EMFC/RC)
Compliance & Integriteit Management (CM)
Zijlstra Center
Certified Public Controller (CPC)
19.15-20.00
Accountancy (RA) / Parttime MSc Accounting & Control
Certified Management Accountant (CMA)
Risk Management (RM)
Digital Auditing
20.00-20.45
Business Analytics / Data Science
Parttime MSc MarketingBasisopleiding Management Consulting
Exec. Master Management Consulting
Treasury Management (RT)

Locatie
Agorazalen 1, 2, 3 en 4 van het hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Ontvangst vanaf 18.00 uur met koffie en een broodje in de Foyer van de Agorazalen.

Na afloop van elke ronde gelegenheid om specifieke vragen te stellen aan de programmaleiders van de verschillende opleidingen, eveneens in de Foyer van de Agorazalen.

Graag willen we vooraf weten op hoeveel belangstellenden we kunnen rekenen. Als u van plan bent om de voorlichtingsavond bij te wonen, dan verzoeken wij u vriendelijk om u aan te melden via het aanmeldformulier.

Wilt u vooraf informatie over een of meerdere opleidingen ontvangen, vraag deze aan via: pgs.feweb@vu.nl.