Organisatie

Het VU Center for Executive Education valt onder de verantwoordelijkheid van het Faculteitsbestuur van SBE maar functioneert als een autonome organisatorische eenheid onder leiding van een eigen bestuur. Het Center omvat een groeiend aantal programma’s ieder met een eigen programma directeur, managementteam en ondersteunende staf. De programma’s zijn gegroepeerd naar drie clusters: School of Finance, School of Management en School of Accountancy. Iedere School omvat zowel NVAO geaccrediteerde executive masters als professionele programma’s waarvan een aantal ook met een professionele accreditatie. De managementteams van de programma’s zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur van het Center. Daarnaast omvat het VU Center for Executive Education drie academies: het Zijlstra Center voor Public Governance, het Aubrey Daniels Research Centre voor Behavioural Analysis (ADRIBA) en de Academy of Servant Leadership. Deze academies voeren toegepast onderzoek uit en bieden cursussen, seminars en korte programma’s aan. Iedere School en Academie is verbonden met een onderzoeksprogramma in SBE om de verbinding van de onderwijsprogramma’s met academisch onderzoek zeker te stellen. Tot slot biedt het Center professionals de mogelijkheid om een doctorsgraad te halen via het part-time ABRI PhD programma.

Organisatie
Organisatie VU Center for Executive Education

Het Bestuur van het Center bestaat uit twee leden. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de coordinatie van programma activiteiten en verantwoordelijk voor het management en de financiële positie van het Center. Het bestuur vertegenwoordigt het Center naar het Faculteitsbestuur. Het Bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door afgevaardigden uit iedere School en Academy. Afgevaardigden en Bestuur vormen samen het management team van het Center. Het managementteam komt regelmatig bij een en voert de besluiten van het Bestuur uit. De besturingsstijl van het Center is gebaseerd op collegiale samenwerking.


Samenstelling Management Team

Prof.dr. Gerda van Dijk (namens Het Zijlstra Center)
Prof.dr. Svetlana Khapova (namens School of Management)
Prof.dr. Frans Roozen (Bestuurslid)
Prof.dr. Frans van der Wel RA (Bestuurslid)
Vacancy (namens School of Finance)

Curatorium
Het Curatorium (Supervisory Board) vertegenwoordigt de externe belanghebbenden. Het houdt toezicht op het management van het Center en bewaakt de belangen van betrokkenen. Leden worden geselecteerd vanuit de Curatoria van de individuele programma’s.