Organisatie

SBE Executive Education valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van SBE, maar functioneert als een autonome organisatorische eenheid onder leiding van een eigen bestuur. SBE Executive Education omvat een groeiend aantal programma’s, elk met een eigen programmadirecteur, managementteam en ondersteunende staf. De programma’s zijn gegroepeerd naar zes clusters: Accounting & Control, Finance, Management & Leadership, Audit & Compliance, Business Analytics & IT, For Public Professionals. Ieder cluster omvat zowel NVAO geaccrediteerde executive masters als professionele programma’s, waarvan een aantal ook met een professionele accreditatie. De managementteams van de programma’s zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur van SBE Executive Education. Daarnaast omvat SBE Executive Education drie academies: het Zijlstra Center voor Public Governance, het Aubrey Daniels Research Centre voor Behavioural Analysis (ADRIBA) en de Academy of Servant Leadership. Deze academies voeren toegepast onderzoek uit en bieden cursussen, seminars en korte programma’s aan. Ieder cluster en iedere Academie is verbonden met een onderzoeksprogramma in SBE Executive Education om de verbinding van de onderwijsprogramma’s met academisch onderzoek zeker te stellen. Tot slot biedt SBE Executive Education professionals de mogelijkheid om een doctorsgraad te halen via het parttime ABRI PhD programma.

Organisatie SBE Executive Education

Het Bestuur van SBE Executive Education bestaat uit twee leden. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de coordinatie van programma-activiteiten en voor het management en de financiële positie van SBE Executive Education. Het bestuur vertegenwoordigt SBE Executive Education naar het Faculteitsbestuur. Het Bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door afgevaardigden uit ieder cluster en iedere Academy. Afgevaardigden en Bestuur vormen samen het managementteam van SBE Executive Education. Het managementteam komt regelmatig bijeen en voert de besluiten van het Bestuur uit. De besturingsstijl van SBE Executive Education is gebaseerd op collegiale samenwerking.

Samenstelling Managementteam

Prof.dr. Gerda van Dijk (namens Het Zijlstra Center)
Prof.dr. Svetlana Khapova (namens Management-cluster)
Prof.dr. Frans Roozen (voorzitter Bestuur)
Prof.dr. Frans van der Wel RA (vice-voorzitter Bestuur)
Vacancy (namens Finance-cluster)

Curatorium
Het Curatorium (Supervisory Board) vertegenwoordigt de externe belanghebbenden. Het houdt toezicht op het management van SBE Executive Education en bewaakt de belangen van betrokkenen. Leden worden geselecteerd vanuit de curatoria van de individuele programma’s.