Onderwijsstrategie

Het Center for Executive Education is integraal onderdeel van de leven lang leren filosofie van de School of Business and Economics hetwelk bachelor, master en postgraduate onderwijs omvat. Anders dan het reguliere bachelor en master onderwijs, brengt de postgraduate student zijn eigen professionele ervaring in in het leerproces. Interactie met andere studenten, elk met eigen ervaringen, verrijkt de discussie aangezien het een veelvoud van invalshoeken van waaruit problemen en cases te benaderen zijn mogelijk maakt. Meer dan het verkrijgen van nieuwe kennis, zijn onze programma’s dan ook gericht op het toepassen van kennis uit eerdere master’s programma’s. Het doel is om ‘skilled professionals’ af te leveren die in staat zijn tot een positieve bijdrage aan bedrijfsleven en maatschappij. Net zo belangrijk als het niveau van de opgedane kennis aan het eind van het programma is de vaardigheid om te leren en zichzelf continue te ontwikkelen. Vanuit die optiek helpen de permanente educatie programma’s die door het Center worden aangeboden, deelnemers om te gaan met de uitdagingen waar zij in de dagelijkse praktijk mee geconfronteerd worden.

Het primaire doel van het Center for Executive Education is dan ook het ontwikkelen en onderhouden van een sterk en onafhankelijk portfolio van professioneel en executive onderwijs dat tegemoet komt aan de toenemende behoefte aan expertise van beroepsgroepen in het financiële, accountancy en management werkveld en naadloos aansluit op de leven lang leren filosofie. Dit bereiken wij door het combineren van postgraduate onderwijs met onderzoek. Juist daarom onderscheiden wij binnen het Center drie pijlers. Te weten Finance, Accounting en Management. Elke pijler omvat een cluster van programma’s dat twee ankers kent: (i) praktijk georiënteerd onderwijs dat academisch verankerd is in (ii) wetenschappelijk onderzoek waarbij de focus ligt op het ontsluiten van kennis voor de beroepsgroep waarvoor wij opleiden. Dat deze twee ankers elkaar versterken spreekt voor zich.