Missie

Wij beschouwen het als onze opdracht om de executives, professionals en professies waarop onze opleidingen zijn gericht, vanuit een actieve interactie tussen praktijk en wetenschap, te helpen zich verder te ontwikkelen zodat zij beter in staat zijn met de huidige vraagstukken in samenleving en organisaties om te gaan.

Visie

Leren doe je meer en meer een leven lang. Wij vormen een belangrijke schakel in de leven-lang-leren-keten. Daarbij is het onze insteek om de ‘professionals’ en ‘executives’ die bij ons een opleiding volgen, een op de praktijk gerichte leeromgeving op academisch niveau aan te bieden die past bij de uitdagingen waar zij dagelijks voor staan, en bij de complexe en continu veranderende maatschappelijke vraagstukken waar organisatie en samenleving mee te maken hebben.

Die leeromgeving daagt hen uit ervaring en expertise aan te spreken, met kennis van zaken te handelen, zich te baseren op waarden die ertoe doen en die helpen de organisatie en samenleving van nu en morgen mede vorm te geven en verder te ontwikkelen.

Dat menselijk handelen, het maken van keuzes en de reflectie daarop hier een centrale rol in speelt, spreekt voor zich. Juist daarom is menselijk gedrag in onze opleidingen een belangrijk thema. Dat de interactie tussen praktijk en wetenschap de leidraad is voor onze opleidingen spreekt eveneens voor zich. Ons onderzoek, dat is gericht op de complexe vraagstukken waar organisatie en samenleving mee te maken hebben, vormt daartoe een vruchtbare voedingsbodem.