Over SBE Executive Education

SBE Executive Education is onderdeel van de School of Business and Economics (SBE) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Met een opleiding voor Register Accountants is SBE Executive Education in 1957 gestart in het aanbieden van postgraduate onderwijs. Na 1986, toen postgraduate opleidingen in Finance & Control en IT Auditing zijn toegevoegd, is het portfolio snel gegroeid en heeft SBE Executive Education een succesvolle en sterke positie weten op te bouwen in professional en executive onderwijs in Accounting, Finance en Management.

Met zijn locatie aan de Amsterdamse Zuidas is SBE Executive Education een academie voor professional en executive onderwijs. De gemeenschappelijke noemer in alle programma’s is ‘interactie’ – tussen theorie en praktijk, tussen student en docent en tussen studenten onderling. Dankzij enerzijds een evenwichtige integratie van theorie en praktijk en anderzijds de inzet van wetenschappers en experts die een stevige academische achtergrond combineren met veel praktijkervaring, is de praktische relevantie en toepasbaarheid van het onderwijsmateriaal gegarandeerd. De binding met de universiteit waarborgt de hoge academische standaard die typerend is voor onze programma’s, en de banden met het bedrijfsleven waarborgen dat deze programma's relevant blijven. Door deze synergie is het mogelijk om tot inzichten en denkwijzen te komen die nieuwsgierig maken en ons allen ertoe bewegen om nieuwe kennis en praktijken te creëren, wat ten goede komt aan de ontwikkeling van het lerend vermogen en de verwerving van nieuwe vaardigheden die helpen bij vraagstukken en uitdagingen in de dagelijkse praktijk, met als gevolg een positieve bijdrage aan het bedrijfsleven en de maatschappij.

School of Business and Economics - Executive Education