Over SBE Executive Education

Het Center for Executive Education is onderdeel van de School of Business and Economics (SBE) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Met een opleiding voor Register Accountants is SBE in 1957 gestart met het aanbieden van postgraduate Onderwijs. Na 1986, toen postgraduate opleidingen in Finance & Control en IT Auditing zijn toegevoegd, is het portfolio van het Center snel gegroeid en heeft het een succesvolle een sterke positie weten op te bouwen in professional en executive onderwijs in Accounting, Finance en Management.

Gesitueerd aan de Amsterdamse Zuidas, is het Center for Executive Education een academie voor professional en executive onderwijs. De gemeenschappelijke noemer in alle programma’s is ‘interactie’ – tussen theorie en praktijk, tussen student en docent en tussen studenten onderling. Geworteld in de uitwisseling van kennis en ervaring, garandeert een evenwichtige integratie van theorie en praktijk enerzijds en de inzet van wetenschappers en experts uit de praktijk die een stevige academische achtergrond combineren met veel praktijkervaring anderzijds, de praktische relevantie en toepasbaarheid van het onderwijsmateriaal. De binding met de universiteit garandeert de hoge academische standaard typerend voor onze programma’s. De banden met het bedrijfsleven garanderen de relevantie ervan. Dit maakt het ons mogelijk om inzichten en denkwijzen te brengen die niet alleen de nieuwsgierigheid van deelnemers prikkelt maar tevens zijn creatieve capaciteit tot het creëren van nieuwe kennis en praktijken, die helpen de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om met vraagstukken en uitdagingen uit de dagelijkse praktijk om te gaan, die het lerend vermogen vergroten en een positieve bijdrage leveren aan bedrijfsleven en maatschappij.

School of Business and Economics - Executive Education