Leiderschap in tijden van crisis

Hoe willen we de samenleving vormgeven als het coronavirus ‘onder ons’ is en blijft? Goed leiderschap betekent de juiste vorm van macht inzetten, gegeven de context en de aard van het vraagstuk. Gerda van Dijk schreef een artikel voor Het Idee Tijdschrift voor het Sociaal-liberalisme.

13-10-2020 | 16:15

De coronacrisis vraagt in de loop van de tijd, en op verschillende (deel)vraagstukken, verschillende vormen van leiderschap en macht die fundamenteel van elkaar verschillen. Gerda van Dijk roept op om in de huidige onzekerheid en onbekendheid uit de reflex te blijven om meteen vanuit de bekende voorkeursstijl te handelen, maar om de tijd voor reflectie te nemen. De crisismanager en de manager dienen ruimte te maken voor de leiders die geloofwaardig de dialoog starten over de onderliggende gedeelde waarden en die het proces van meervoudige waardenafweging agenderen met alle belanghebbenden.

Gerda van Dijk is directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership van de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar Publiek Leiderschap.

Naar het artikel