Het proces van klokkenluiden in kaart gebracht

Rob van Eijbergen en Vinitha Siebers hebben onderzoek gedaan naar patronen in het proces van klokkenluiders. De bevindingen zijn gepubliceerd in het onderzoeksrapport ‘Patronen in het proces van klokkenluiden’.

25-09-2020 | 10:00

Wat is de motivatie of aanleiding om een melding te doen? Hoe verloopt het proces van die melding en hoe reageert de organisatie waar de melding wordt gedaan? En wat is het effect van het proces van klokkenluiden en de reactie van de organisatie op de klokkenluider zelf? Om de ervaringen van klokkenluiders met het proces in de praktijk in kaart te brengen, hebben zij in de periode van januari 2020 tot juli 2020 twintig diepte-interviews met klokkenluiders gehouden.

Het onderzoek laat onder andere zien dat men vaak onbewust klokkenluider wordt en dat het proces grote impact op het welzijn van de klokkenluider heeft. Ook laat het zien dat de reactie van de organisatie een belangrijke rol speelt. Zowel het serieus nemen van de melding als een correcte afhandeling ervan door de organisatie hebben invloed op het proces van klokkenluiden. Veel organisaties reageren zeer defensief op meldingen en gaan de strijd aan met melders in plaats van de misstand op te lossen.

Rob van Eijbergen is werkzaam als hoogleraar Intergriteit en kwaliteit van organisaties bij het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook Vinitha Siebers is werkzaam bij het Zijlstra Center en heeft daar onlangs haar promotieonderzoek naar burgerparticipatie afgerond.

Naar het rapport