2e Jacobus Oranje Integriteitspenning uitgereikt

Prof. dr. Pauline Meurs heeft de penning op 4 juni j.l. ontvangen tijdens het VU Symposium.

07-06-2019 | 11:07

De postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management heeft deze onderscheiding in het leven geroepen. Uitreiking geschiedt aan een persoon die zich op buitengewone wijze heeft ingezet voor de bevordering van integriteitmanagement binnen zijn of haar organisatie of sector. Alle verdere criteria zijn te lezen in het juryreglement.

Voor de naam Jacobus Oranje is gekozen omdat hij tijdens de oorlogsjaren rector magnificus was en verantwoordelijk voor de verzetshouding van de VU. Een man die nadacht over “opgelegde regels” en er bewust van afweek om zijn eigen integriteit te behouden en het integriteitmanagement van de VU als organisatie. In het juryreglement vind je meer informatie over Jacobus Oranje. De winnaar is Prof. dr. Pauline L. Meurs. De jury was unaniem in haar oordeel dat zij degene was die de penning moest krijgen, aangezien zij aan alle voorwaarden voldoet die in het juryreglement stonden.