Prof. dr. Fieke van der Lecq waarschuwt: te weinig oog voor nieuwe risico’s

Risicomanagement wordt momenteel beheersd door de vele vereisten van toezichthouders, waardoor er weinig zicht is op nieuw ontstane risico's.

19-11-2018 | 11:52

Van der Lecq: “Ik zie op dit moment een toename van veel nieuwe vereisten vanuit de Europese toezichthouders over de inrichting van het risicomanagement. Daarbij gaat het zowel om financiële risico’s als om operationele risico’s.” Door de complexiteit en veelheid aan voorschriften dreigen nieuwe risico’s in de markt ondergesneeuwd te raken. “Ook is er een grote hoeveelheid aan nieuwe wet- en regelgeving voor de banken en financiële instellingen. Daardoor bestaat het risico dat er alleen nog maar gefocust wordt op datgene wat vanuit de toezichthouders moet. En dat daardoor de daadwerkelijke risico’s die zich in de markt opbouwen, over het hoofd worden gezien.”

Focus op de menselijke factor
 “Met de opleiding Risk Management for Financial Institutions richten wij ons op mensen die dieper willen nadenken over risico’s, met name in de financiële sector. Daarbij laten we zien hoe vaak mensen de oorzaak zijn van risico’s  – en soms ook de oplossing. Ook de interactie tussen organisaties en markten komt ruimschoots aan bod, en ook de toenemende complexiteit van de financiële industrie.” Door de opleiding hebben mensen dus beter zicht op het waarom van menselijk handelen, en daarmee ook wat de mogelijkheden en beperkingen daarvan zijn. “We zijn trots op de wetenschappelijke accreditatie van de opleiding, waardoor we de Masters-titel mogen uitreiken. De docenten komen zowel uit universiteiten als uit de praktijk en zijn expert in hun vakgebied.”

Prof. dr. Fieke van der Lecq is opleidingsdirecteur bij Risk Management for Financial Institutions

Bron: Hoogleraar aan het woord - Fieke van der Lecq op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken

Zie ook: Michael Damm lecture: Risk Management 2.0 - How to deal with Complexity and Uncertainty?