Nieuw handboek voor public controllers

In welke richting ontwikkelt het vak van public controller zich? Onder redactie van Tjerk Budding en Mattheus Wassenaar is een nieuw handboek voor controllers in de publieke en non-profit sector verschenen: ‘De veranderende rol van de public controller’.

17-12-2018 | 15:11

VeranderenderolvandepubliccontrollerDe functie en rolinvulling van controller in de publieke en non-profitsector maakt in allerlei opzichten een snelle groei door. De context waarin de controller werkt wordt complexer, eisen en verantwoordelijkheden groter, kennis en organisatie van beheersing van IT-systemen steeds onontbeerlijker. Waar de public controller van oorsprong vooral gericht was op het financiële domein, heeft hij tegenwoordig zijn rol verbreed naar strategische advisering over het geheel  van ambities van de organisatie. De bedrijfseconomische kijk op de zaken blijft van onderscheidende waarde voor de controller, maar daarover dient hij ook het strategische gesprek te kunnen voeren met het management of bestuur. Budding en Wassenaar zien een ontwikkeling naar een controller die zelfkritisch en zelfbewust is over zijn eigen rol en bijdrage aan de organisatie; die niet alleen met hard control-systemen overweg kan, maar ook steeds meer weet hoe hij soft controls kan inzetten en aandacht heeft voor werken vanuit vertrouwen.

Eigenheid van het vak
Het boek beschrijft de eigenheid van de controlfunctie in de publieke en non-profitsector ten opzichte van die in de profit sector. Zo bevat het boek een uitgebreid hoofdstuk waarin de ontwikkeling van de collectieve sector, de omvang van de collectieve uitgaven, de verzorgingsstaat en de decentrale overheden geschetst worden. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de toenemende rol van IT en de effecten daarvan op de controllersfunctie bij publieke en non-profitinstellingen.

Naast Tjerk Budding en Mattheus Wassenaar hebben ook Raymond Gradus, Jan Maarten van Sonsbeek en Kars Davina bijdragen geleverd voor het boek. De auteurs zijn allen verbonden aan het Zijlstra Center for Public Control Governance and Leadership van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bestellen
Het boek is een uitgave van Boom uitgevers Den Haag. Bestel het boek via de website à €32,50.

Meer informatie over het Zijlstra Center

Meer informatie over de opleiding tot controller in de publieke en non-profitsector (CPC) van het Zijlstra Center