Commissie o.l.v. Prof. Dr. Sylvie Bleker-van Eyk verbetert werkprocessen NFI

Werkprocessen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) worden verbeterd op basis van aanbevelingen van de onafhankelijke commissie MIT.

18-10-2018 | 9:29

De MIT-commissie, onder leiding van prof.dr. S.C. Bleker-van Eyk, is in maart 2018 ingesteld na een melding over een mogelijke misstand bij de uitvoering van procedures van onderzoeken op het zogenoemde terrein van Micro-analyse Invasieve Trauma’s (MIT). Het gaat hierbij om een unieke onderzoeksmethode vanuit verschillende deskundigheidsgebieden die bij het NFI sinds 2008 wordt toegepast naar invasief geweld aan het skelet of weefsel van slachtoffers, meestal steek- en slagwonden.

Prof. Dr. Sylvie Bleker-van Eyk is programmadirecteur bij de postgraduatie opleiding Compliance & Integriteit Management van de School of Business and Economics.

Persbericht Monisterie van Justitie en Veiligheid