Eerste leergang Business Analytics for Financials succesvol afgesloten

Op 14 juni j.l. is de eerste leergang Business Analytics for Financials afgesloten.

29-06-2017 | 11:55

Eenendertig cursisten hebben het programma dat werd verzorgd vanuit het Amsterdam Center for Performance Improvement Analytics (een samenwerkingsinitiatief van VU Controllersopleiding en het VU Postgraduate programma voor Business Analytics & Data Science) succesvol afgerond. Op basis van cases, voorbeelden uit de praktijk en inbreng van eigen vraagstukken is zes avonden lang uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp en de betekenis daarvan voor de financiële functie. Komend najaar start een verdieping op deze leergang en staat naast meer geavanceerde toepassingen ook het data governance vraagstuk centraal. Voor meer informatie zie de website.