Rienk Goodijk bijzonder hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector

Prof. dr. ir. Rienk Goodijk is per 1 mei aangesteld als bijzonder hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector bij het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. De leerstoel heeft als opdracht het ontwikkelen van inzichten en kennis over (nieuwe) concepten van bestuur en intern toezicht in (semi-)publieke organisaties op basis van lessons learned. De leerstoel beoogt bij te dragen aan het actuele maatschappelijk debat over deugdelijke governance.

29-06-2015 | 9:00

Goodijk, RienkBij het Zijlstra Center zal het onderzoek van Goodijk zich vooral richten op deugdelijke governance vanuit een multidisciplinaire benadering, waarbij verschillende sectoren met elkaar vergeleken worden. Hij zal ook een bijdrage leveren aan het postacademisch onderwijs op dit gebied. In het najaar start hij met de postacademische leergang voor bestuurders en toezichthouders “Toezichthouden op (semi-)publieke organisaties”.

Prof. dr. ir. Rienk Goodijk (1956) studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde daar vervolgens op een proefschrift over ondernemerschap en medezeggenschap. Sinds 1987 is Goodijk werkzaam als consultant en onderzoeker bij GITP. Tevens is hij als bijzonder hoogleraar Governance verbonden geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen (2000–2011) en aan TIAS (2010-2015), Universiteit van Tilburg. De afgelopen jaren heeft hij vooral onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken van falend intern toezicht en daarover regelmatig gepubliceerd.

Het Zijlstra Center draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van bedrijfsvoering, toezicht en leiderschap van (semi-)publieke organisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te vergroten. Binnen het Zijlstra Center werken diverse academische disciplines samen met de decentrale overheden en de (semi-)publieke organisaties. Hierdoor ontstaat een open netwerk, een vrije ruimte waarin academische en praktijkkennis samenkomen en nieuwe praktijken ontstaan. Praktijken die bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke waarde. De leerstoel van prof. dr. ir. Goodijk betekent een belangrijke en waardevolle aanvulling op de reeds lopende activiteiten van het Zijlstra Center en de VU. De leerstoel wordt gefinancierd door adviesbureau GITP.

Voor meer informatie over deze benoeming en de leergang voor bestuurders en toezichthouders kunt u telefonisch contact opnemen met 020-598 98 65 of per e-mail via info@hetzijlstracenter.nl