Part-time MSc Verandermanagement

Waarom aan de VU?

De pt MSc CM is in Nederland de eerste en enige geaccrediteerde parttime Master of Sciene die zich richt op multidisciplinair Verandermanagement en veranderkunde. De opleiding kent een sterk vakinhoudelijke benadering die gekenmerkt wordt door een specifieke combinatie van meerdere wetenschappelijke disciplines.

Alle bij de opleiding betrokken hoogleraren en docenten combineren hun wetenschappelijke werk met werkzaamheden binnen de relevante beroepspraktijk van Verandermanagement. Ze zijn daarmee niet alleen wetenschapper maar ook practioner. In het programma zijn ook docenten van internationale onderwijsinstellingen zoals Carnegie Mellon University en University of Bath betrokken.

Aandacht voor Evidence Based werken (middels evidence-based-management-methode) is een belangrijke pijler binnen de opleiding. De opleiding werkt daarvoor nauw samen met het Center for Evidence-Based Management.