Programmaleiding en docenten

Kernteam

Het kernteam van de opleiding bestaan uit prof. dr. mr. Steven ten Have (opleidingsdirecteur), prof. dr. Wouter ten Have, prof. dr. Manon Ruijters, prof. dr. Theo Huibers en Ernst Graamans MSc. 

Opleidingsdirecteur prof. dr. mr. Steven ten Have is afgestudeerd als jurist (mr.) en psycholoog (drs.) aan de Rijksuniversiteit Utrecht en heeft een doctoraal bedrijfskunde (MSc) behaald aan de Universiteit Nyenrode. In 2002 is hij gepromoveerd aan de Technische Universiteit Twente op een onderzoek naar Verandermanagement bij grote, complexe ondernemingen. Sinds 2004 is hij als hoogleraar Strategie en Verandering verbonden aan de Vrije Universiteit. Behalve opleidingsdirecteur is hij ook modulecoördinator, docent binnen zowel de MSc als de Basisopleiding Verandermanagement, supervisor en begeleidt hij diverse PhD studenten.

Als adviseur adviseert Steven grote en middelgrote ondernemingen en instellingen over Verandermanagement, strategie, structuurwijzigingen, management control, governance en leiderschap. Dit doet hij sinds 2004 als oprichter en partner bij Ten Have Change Management. Daarvoor was hij ruim 10 jaar werkzaam bij Berenschot. Als toezichthouder is Steven onder andere lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO (sinds 2009) en lid van het bestuur van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) (sinds 2002).

Sinds 2015 is hij kroonlid van de Onderwijsraad, met als aandachtspunt relatie onderwijs-bedrijfsleven en implementatie van innovaties in het onderwijs. Steven is auteur en coauteur van een groot aantal publicaties op het gebied van (Verandermanagement)management en organisatie.

Prof. dr. Wouter ten Have studeerde economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is in 2011 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op een proefschrift  over het verschil tussen organisaties die wel en organisaties die niet systematisch besturen (in control zijn). Sinds 2004 is hij als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit en per 1 augustus 2016 is hij hoogleraar Organisatieverandering. Bij de opleiding is Wouter docent , modulecoördinator, supervisor en lid van de examencommissie SBE EE. Daarnaast geeft hij o.a. gastcollege bij de SBE EE opleiding  Management Consultant en opleiding Compliance & Integriteitsmanagement  en an het MBA Healthcare of Amsterdam Business School (Universiteit van Amsterdam).

Sinds 2004 combineert hij ondernemen, managen en adviseren bij het mede door hem opgerichte TEN HAVE Change Management. Wouter heeft door zijn werkzaamheden in de afgelopen 20 jaar een brede ervaring opgebouwd als organisatieadviseur, manager, directeur en ondernemer. Als organisatieadviseur adviseert hij vooral aan directies en raden van bestuur van profit- en non-profitorganisaties over strategie, organisatieverandering en organisatieontwerp en -besturing. Sinds 2015 is Wouter lid van Raad van Toezicht van CITO BV.

Prof. dr. Manon Ruijters is per 1 januari 2017 benoemd tot hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering. Manon is daarnaast lector bij Aeres Hogeschool Wageningen en sinds 1 januari 2018 eigenaar - adviseur bij Good Work Company. Daarvoor was Manon jarenlang werkzaam bij Twynstra Gudde. 

Prof.dr. Theo Huibers MMC verzorgt colleges Technologie en Verandering in zowel de MSC als de Basispleiding Verandermanagement. Theo is als deeltijd hoogleraar verbonden aan de Human Media Interaction Groep van de Universiteit Twente. Rode draad in zijn onderzoekswerk is zijn interesse voor 'nieuwe concepten, spelers en technologie' en de impact op het huidig speelveld van markt, overheid en consument.

Tevens is hij founder van en adviseur bij het strategisch adviesbedrijf Thaesis en adviseert hij al meer dan twintig jaar bestuurders, managers en aandeelhouders van Nederlandse en internationale organisaties op het gebied van strategie, media, innovatie en organisatie. Theo Huibers heeft ervaring met complexe strategische vraagstukken en is gesprekspartner voor snel veranderende organisaties zoals media- en entertainment-organisaties, zorgorganisaties en zakelijke en publieke dienstverleners. Over deze thema’s publiceerde hij diverse boeken en artikelen.

Multidisciplinair - science - practice - gekwalificeerd

Verandermanagement is een multidisciplinaire wetenschap. Het kernteam werkt daarom stuctureel samen met tal van andere gespecialiseerde docenten. Voor de colleges Evidence Based Management is de opleiding een samenwerking aangegaan met het Center of Evidence Based Management.

De opleiding beoogt een match te zijn tussen wetenschap en praktijk. Deze match is ook terug te vinden in de  samenstelling van het docententeam. Docenten aan de opleiding weten stuk voor stuk een goede verbinding te leggen met de praktijk van verandermanagement. Ervaring met deze praktijk gecombineerd met een academische achtergond en attitidue stellen de docenten in staat theoretische ontwikkelingen te vertalen naar de beroepspraktijk en vice versa. Vrijwel alle docenten zijn naast wetenschapper ook practioner en zijn tevens werkzaam in de relevante beroepspraktijk van verandermanagement. Alle docenten hebben een ruime onderwijservaring binnen Executive Education.