Part-time MSc Verandermanagement

Inhoud van de studie

Een inspirerende match tussen wetenschap en praktijk

De opleiding is opgebouwd uit zes modules:

  • Module 1 - Strategie & Verandering - 7,5 EC
  • Module 2 - Organisatie & Verandering incl Evidence Based Management - 7 EC
  • Module 3 - Gedrag, Leiderschap & Verandering - 7 EC
  • Module 4 - Interventiekunde - 8,5 EC
  • Module 5 - Practicum - 13,5 EC
  • Module 6 - Masterthesis - 16,5 EC


Module 1 t/m 4 vormen samen het Advanced Change Management programma (30 EC). Module 1 t/m 3 behandelen de wetenschappelijk grondslagen: de voor verandermanagement relevante onderwerpen, perspectieven en disciplines, individueel en in samenhang. De theoretische kennis wordt verdiept en toegepast met behulp van diverse kernopdrachten en met schriftelijk examens over literatuur en collegestof. Module 4, Interventiekunde, is gericht op enerzijds het kunnen uitvoeren van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en anderzijds op het zelfstandig kunnen functioneren en interveniëren als practitioner in situatie van verandering. Ook in deze module diverse kernopdrachten en een afsluitend manifest.

Het Practicum is de module waarbij de verworven kennis en inzichten worden toegepast in een praktijkopdracht. Hiertoe wordt een externe opdracht verworven en een veranderplan geschreven. Het opdrachtproces wordt ondersteund door begeleiding door een hoogleraar (supervisie) en onderlinge uitwisseling van ervaring en kennis (intervisie). Daarnaast worden relevante, gemeenschappelijke thema’s en vraagstukken besproken in een aantal praktijk- en expertsessies. Voor deze sessies worden externe deskundigen, mensen uit de praktijk, als gastdocent of gastspreker uitgenodigd voor kennisoverdracht en dialoog. Deze module wordt afgesloten met een examen waarbij de praktijkopdracht gepresenteerd wordt.

Module 6 is gewijd aan de Masterthesis en dit deel wordt ingeleid met het schrijven van een onderzoeksplan en het uitvoeren van een systematic review (REA). Daarna wordt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de masterthesis en wordt de thesis geschreven. Tijdens dit proces is het mogelijk om deel te nemen aan de cursus academisch schrijven van het Taalcentrum VU.

De studenten worden door de hele opleiding heen, op verschillende momenten, middels verschillende toetsmethoden en door verschillende beoordelaars getoetst: ‘multi-moment’, ‘multi-method’ en ‘multi-rater’. Door de hele studie is ruimte voor reflectie & integratie en worden fieldnotes en persoonlijke reflecties gemaakt.

Het is ook mogelijk om alleen het Advanced Change Management programma (M1 t/m M4) te volgen en na afloop daarvan een certificaat van deelname te ontvangen.

Informatie over het programma dat start 24 september 2018 is beschikbaar bij het opleidingssecretariaat (l.dekker@vu.nl).