Part-time MSc Verandermanagement


De parttime Master of Science Change Management heeft tot doel studenten die werkzaam zijn in de beroepspraktijk op te leiden tot veranderkundige professionals die een multi-disciplinair repertoire hebben en in staat zijn gedragswetenschappelijk en bedrijfskundig onderzoek uit te voeren ten behoeve van wetenschap en praktijk. Door de hiermee verbonden manier van werken te ontwikkelen en door het uitvoeren van het onderzoek ontstijgen de studenten de beroepspraktijk en worden ‘practices’, mono-disciplinaire en ‘alledaagse’ kennis vervangen door methodologie, multi-disciplinaire en wetenschappelijke kennis.
    
De parttime MSc Change Managementopleiding is primair een gedragswetenschappelijke opleiding. De wetenschappelijke opleiding onderscheidt zich door praktijkvraagstukken methodologisch en met de best beschikbare wetenschappelijke kennis ('levels of evidence') te beschouwen en aan te pakken. Er is een nadrukkelijke oriëntatie op het snijvlak tussen 'practice' en 'science'.

Als de studenten de opleiding succesvol hebben afgerond, zijn zij in staat om complexe en multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van verandermanagement zelfstandig en in (project)teams (met vertegenwoordiging uit diverse vakgebieden) op te lossen. Dat doen zij op academisch niveau, ‘evidence based’ en functioneel: zij werken op systematische en methodologisch verantwoorde wijze, zijn in staat wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en zo zowel de wetenschap als de praktijk te dienen. De studenten hanteren de theorie, modellen en instrumenten voor diagnose, ontwerp, implementatie, evaluatie en de daarmee verbonden interventies. Daarbij gebruiken zij ook hun vaardigheden op het gebied van procesadvisering, methoden en technieken en zijn daarbij in staat de relevante theorieën en inhoudelijke modellen correct en contextueel toe te passen.

Het wetenschappelijke domein van verandermanagement omvat meerdere wetenschappelijke disciplines. De opleiding is verbonden met vakgebieden als psychologie, sociologie, bedrijfs-, bestuurs- en organisatiekunde, communicatiewetenschappen en economie.

Onze opleiding is begin 2015 MSc geaccrediteerd, bijgaand het adviesrapport van de visitatie door de NVAO.

Nederlands
2½ jaar
€ 29.400,- met 3 jaarlijkse termijnen van €9.800 collegejaar
September 2019
Deeltijd
Economie, Recht en Bestuur