Werkvormen

Je eigen project centraal 
Een programma over eigentijds leren in organisaties voegt natuurlijk de daad bij het woord. Dit modulaire pro-gramma begint en eindigt dus met de praktijk van je eigen werkomgeving: je uitdagingen, projecten en prioriteiten. Tijdens het programma werk je aan een project binnen je eigen organisatie; ook tussen de modules door. Het eindresultaat is een zo concreet mogelijk plan dat na afloop in gang kan worden gezet.
Tussen de modules is er begeleiding door ervaren praktijk¬mensen en ondersteunt het online leerplatform de uitwis-seling van informatie en ervaringen. Het platform biedt ook de mogelijkheden om te werken aan gemeenschappelijke opdrachten en aan serious games deel te nemen.

Werkvormen 
Het programma bestaat uit een serie verschillende werk¬vormen, formats en invalshoeken; net zo gevarieerd als het werk in SLO zelf:

  • praktijkcases van bedrijven
  • presentaties van wetenschappers en practitioners 
  • feedback van andere deelnemers, docenten en gastprekers 
  • actieve betrokkenheid van je collega’s en/of leidinggevende 
  • begeleiding van je project door ervaren praktijkmensen 
  • elk dagdeel heeft de vorm van een workshop met de input van één expert en intensieve bespreking van zijn/haar bijdrage in relatie tot de individuele praktijkprojecten van de deelnemers  

Programma
De drie modules behandelen drie cruciale aspecten van je professionele rol bij het vormgeven en bevorderen van strategisch leren in jouw organisatie: 

Module 1. Strategisch leren aansluiten op de strategie (25-27 januari 2017): 

Het is jouw missie om SLO een integraal onderdeel van de strategie te laten worden. De laatste inzichten en relevante praktijkvoorbeelden worden besproken. Externe oriëntatie, agility en innovatie zullen centraal staan. 

Module 2. Strategisch leren effectief toepassen (15-17 maart 2017): 

Hoe creëer je de goede leercultuur en zorg je ervoor dat mensen in staat zijn om daarvan maximaal te profiteren? Over de ontwikkeling en regie van leer-interventies en de toepassing van 70:20:10. 

Module 3. Strategisch leren verbinden met de organisatie (10-12 mei 2017): 

Hoe zorg je ervoor dat jouw activiteiten naadloos aansluiten bij de ontwikkeling van de organisatie en haar stakeholders, bij de uitvoering van strategische keuzes die gemaakt zijn?

 

Module 1: Strategisch leren aansluiten op de strategieModule 2: Strategisch leren effectief toepassenModule 3: Strategisch leren verbinden met de organisatie
Dag 1: Strategie
• Wat maakt een goede strategie?
• Van strategie naar HRD-beleid
• Bedrijfscase: ontwikkeling van mens en organisatie
Dag 1: Leercultuur
• De ecologie van het leren
• Co-creëren van leerinterventies
• De kick van feedback
Dag 1: Cultuur
• Reconciliatie van (organisatie-)cultuur en leren
• Ontwikkelen in een internationale context
• Bedrijfscase: internationaal HRD
Dag 2: Change
• Strategische vernieuwing realiseren
• Wendbaar en agile werken in een dynamische omgeving
• Bedrijfscase: strategische veranderingen doorvoeren
Dag 2: Coaching
• Ontginnen van al aanwezige vermogens
• Regisseren van leren en leerinterventies
• Selectie en ontwikkeling van de goede coach
Dag 2: Partners
• Leren in netwerken en partnerships
• Leren in partnership met klanten
• De L&D-professional als business partner
Dag 3: Innovatie
• Innovatie in interne en externe diensten
• Gamificatie van leerprocessen
Dag 3: Blended learning
• 70:20:10 – leren op de werkvloer
• Ontwikkelen met corporate entrepreneurship
Dag 3: Positionering
• Ontwikkeling als kritieke succesfactor
• De positionering van leren in organisaties