Study program

Inhoud van de studie

Unieke kenmerken van het programma

 • Het programma bestaat uit vier programmajaren, die elk gericht zijn op het schrijven van een academisch artikel. Deze artikelen worden uiteindelijk als hoofdstuk opgenomen in de dissertatie
 • Het leerproces in opgebouwd uit zes lesmodules per jaar. Deze modules dienen als haalbare mijlpalen, en zorgen er voor dat ook fulltime werkende professionals op schema kunnen blijven
 • Door de focus op het ontwikkelen van academische schrijfvaardigheid kunnen deelnemers hun onderzoek in internationale wetenschappelijke tijdschriften publiceren

Programma-ontwerp
Het parttime PhD-programma bestaat uit drie fasen:

Fase 1:
De eerste fase valt samen met het eerste jaar van het programma, waarin de promovendi beginnen aan hun promotieonderzoek. Gedurende dit jaar richten de kandidaten zich op het ontwikkelen van een promotievoorstel en het schrijven van een literatuurstudie over het onderwerp van hun onderzoek, dat later een van de hoofdstukken in hun proefschrift zal worden. Het ontwikkelingsproces van de literatuurstudie en het promotievoorstel zijn verdeeld in zes opeenvolgende modules. Met deze leercyclus stellen we heldere doelen en haalbare mijlpalen, waardoor ook werkende professionals op schema kunnen blijven. Schrijfvaardigheid is essentieel voor het succes van het programma. Wij streven ernaar om alleen publicatiewaardig werk te produceren. Het hele proces wordt nauwlettend gevolgd door zowel de promotoren van de deelnemers als de betrokken docenten. Het eerste jaar wordt afgesloten met een officiële evaluatie van het werk van de kandidaten door een wetenschappelijke commissie en er worden aanbevelingen gedaan voor hun volgende onderzoeksfase.

Fase 2: De tweede fase heeft betrekking op de daaruit voortvloeiende twee jaren van het programma en richt zich op het uitvoeren van origineel onderzoek. Ook hier worden de programmajaren gestructureerd rond het schrijven van wetenschappelijke papers, die zullen worden opgenomen als hoofdstukken in de dissertatie. Beide jaren in deze fase zijn onderverdeeld in zes modules, waarin stap voor stap wordt toegewerkt naar het afleveren van een publicatiewaardig onderzoek. Deelnemers kunnen in deze fase kiezen tussen een kwantitatief- en een kwalitatief-georiënteerd cursusprogramma, afhankelijk van hun onderwerp.

Fase 3: De derde fase van het programma is gewijd aan de eventuele afronding van het tot dan toe verrichte onderzoek en de integratie van het gehele onderzoek in een samenhangende dissertatie middels het schrijven van een introductie en discussie. Deze fase omvat een nauwe samenwerking met de begeleiders en promotor(en) van de kandidaat. Na de goedkeuring van het proefschrift door de betreffende promotor(en), wordt het proefschrift doorgestuurd naar een internationale leescommissie, bestaande uit gerenommeerde internationale hoogleraren die experts zijn in het relevante onderzoeksveld, voor een definitief besluit. Na goedkeuring door de internationale leescommissie is de dissertatie gereed voor de publieke presentatie tijdens een zeer traditionele en ceremoniële academische verdediging aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Mogelijke onderwerpen
Het programma ondersteunt promotieonderzoek op een van de volgende onderwerpen:

 • Bedrijfsprocessen
 • Professionele dienstverlening
 • Coaching
 • Loopbaanbegeleiding
 • Consultancy
 • Ondernemerschap
 • Innovatie
 • Personeelszaken
 • Kennismanagement
 • Leiderschap
 • Management
 • Marketing
 • Organisatiekunde
 • Organisatieverandering
 • Strategie

Voor het bespreken van uw onderwerp kunt u contact opnemen met de programmadirecteur, Prof. dr. Svetlana Khapova (s.n.khapova@vu.nl)