Leading Through Inquiry

Onderzoekend leiderschap (Leading through Inquiry)

In de huidige tijd staan mensen in organisaties voor de opgave conflicterende eisen tegemoet te treden. Deze leergang is gericht op managers en professionals die een leidende rol hebben op het vlak van organisatieontwikkeling en ondersteunt hen de spanningen aan te gaan die de conflicterende eisen te weeg brengen. De leergang verschaft de theorie en vaardigheden om in de eigen werkomgeving een actieonderzoek op te zetten. Dit is een gestructureerde manier van zoeken en ontwikkelen. Je werkt in cycli van actie en reflectie en verzamelt data om kennis te ontwikkelen over wat werkt en wat niet. Je neemt deel aan onderzoekleergroepen waarin je met andere deelnemers onder begeleiding de voortgang, inhoud en methode van je onderzoek- en ontwikkeltraject doordenkt.


Doel van de leergang
•    De leergang ondersteunt deelnemers bij het ontwerpen, uitvoeren en reviewen van een onderzoek- en ontwikkelproject in hun werkomgeving;
•    Waarbij we aandacht besteden aan wat er op grenzen tussen systemen en velden gebeurt: is er sprake van conflicterende eisen, zijn er spanningen, hoe uiten deze zich in de interactie en welk gedrag helpt de spanningen te verdragen en de conflicterende eisen productief te maken
•    De leergang is gericht op praktijkbeoefenaren die wetenschappelijke kennis willen gebruiken en ontwikkelen voor de aanpak van hun zoek- en ontwikkelproject.

Doelgroep
•    De deelnemers zijn senior in hun organisatie en vak en hebben tevens veranderkundige ervaring en kennis. Zij willen de veranderkundige praktijk en wetenschappelijk onderzoek leren vervlechten;
•    De meesterproef zit halverwege de opleiding, dan is er tijd om te zien wat de interventie doet;
•    Via de deelnemers ondersteunt de leergang instellingen en bedrijven bij het ontwikkelen van een systematiek voor het doen van zoek- en ontwikkelingswerk ten behoeve van de eigen organisatieontwikkeling;
het auditeren van de organisatieontwikkeling van andere organisaties.
•    De leergang is ook geschikt voor mensen die in de pre- of postpromotiefase verkeren. In beide fasen gaat het er immers om dat je een nieuwe verbinding tussen veranderen en onderzoeken wilt maken.

Onderzoekleergroepen
•    Deelnemers werken in groepen van vijf deelnemers
•    Twee dagdelen in elk seminar
•    Beoordelen van de voortgang;
•    Elkaar ondersteunen in het analyseren van de data om een beter begrip te krijgen van de link tussen de interpretatie van de situatie en de handelingsstrategie;
•    Selecteren van relevant academisch onderzoek dat kan helpen om je denken over de probleemsituatie en je handelingsstrategie te structureren;
•    Elke groep heeft zijn eigen begeleider (‘the inquiry consultant’).

Key benefits for participants
Participating in this program will help you to:

  • Develop more understanding of why people in your organization respond fast or slow to changes in markets, technology and strategy.
  • Become more agile as a leader in engaging people to create productive responses to competing demands.
  • Develop a structured method that builds your organization’s capability to respond to competing demands in the future. 

Your profile
You are in the mature phase of your career and have the right energy to dig into the tough issues of your work environment to see whether you can find a new type of solution. You are

  • a manager in your organization’s primary processes 
  • a senior professional in the secondary processes (such as HR, Finance, etc.). 
  • a senior consultant who wants to do more rigorous research 
  • a researcher who wants to conduct research that is practically relevant. 

Preferably you come in couples sharing a same work environment, so you can work together on your inquiry project.