Onderzoekend Leiderschap

Collegegeld

Het cursusgeld bedraagt € 6.500. Optioneel kunnen de deelnemers voor €500 volledige toegang tot wetenschappelijke literatuur en online onderzoeksfaciliteiten van de Vrije Universiteit Amsterdam krijgen.

Annulering is alleen schriftelijk mogelijk. Annulering van de inschrijving vóór aanvang van de opleiding, geeft recht op restitutie van de reeds betaalde termijnen aan collegegeld, minus een bedrag van €500,- voor administratieve en organisatorische kosten. Wie na aanvang van de opleiding wil annuleren is het volledige collegegeld verschuldigd.