Opleidingen


Part-time Master of Science programmes

Professionals die naast hun veeleisende baan een Master of Science (MSc) diploma willen behalen kunnen zich inschrijven voor de parttime masteropleidingen Bedrijfskunde, Marketing  en Verandermanagement. De deelnemers ontwikkelen een brede academische expertise in een specifieke rol als manager, consultant, ondernemer of onderzoeker binnen een dienstverlenende organisatie.

Looptijd: 24 maanden

Part-time MSc in Business Administration

Theoretische inzichten gebruiken om met een scherpe blik om je heen te kijken en vooruit te zien. In het bedrijfsleven dat continu in beweging is met beide benen op de grond blijven. De omgeving inspireren. Dat is waar de parttime opleiding Master of Science in Business Administation aan wil bijdragen.

PART-TIME MSC MARKETING

De parttime MSc Marketing van de VU is een tweejarige, Nederlandstalige studie. De MSc Marketing bestaat uit een gevarieerd programma van colleges, case discussies en onderzoeksprojecten. De focus ligt hierbij op marketingstrategie, consumentenmarketing, business marketing en customer intelligence. U krijgt tevens voldoende ruimte om uzelf te specialiseren en te ontwikkelen in een marketing gerelateerd onderwerp naar keuze. Hierbij kunt u denken aan digital marketing, geomarketing en marketing consultancy.

Part-time MSc Verandermanagement

De parttime Master of Science Verandermanagement heeft tot doel studenten die werkzaam zijn in de beroepspraktijk op te leiden tot veranderkundige professionals die een multi-disciplinair repertoire hebben en in staat zijn gedragswetenschappelijk en bedrijfskundig onderzoek uit te voeren ten behoeve van wetenschap en praktijk.

Postgraduate master's programmes

VU Executive Education verzorgt hoogwaardig postacademisch onderwijs voor  professionals op het gebied van business analytics, data science, executive (team) coaching, management consulting en verandermanagement .

Looptijd: 12 tot 18 maanden

Master in Executive Coaching

Er zijn drie vervolgroutes voor deelnemers die hun studie willen voortzetten na het volgen van een van onze post graduate programma's.

Part-time PhD programme in Business

Het parttime PhD-programma van VU Executive Education ondersteunt consultants, managers en bestuurders met een relevante  professionele achtergrond in het uitvoeren van hun promotieonderzoek, en helpt hen via een gestructureerd programma bij het opzetten en uitvoeren van hoogstaande wetenschappelijke studies.

Looptijd: 4+ jaar 

Part-time PhD Programme in Business

Het parttime PhD-programma van het Center for Executive Education ondersteunt consultants, managers en bestuurders met een relevante professionele achtergrond in het uitvoeren van hun promotieonderzoek, en helpt hen via een gestructureerd programma bij het opzetten en uitvoeren van hoogstaande wetenschappelijke studies.

Professional programmes

VU Executive Education biedt een innovatief portfolio aan kortlopende open programma's voor professionals  op het gebied  van leiderschap, strategisch leren, consulting en verandermanagement.

Looptijd: 6 tot 9 maanden

Executive Coaching

De postgraduate opleiding Executive Coaching is een programma voor executive coaches met ervaring die zich verder willen professionaliseren in de volle breedte van het coachingsvak. Een programma waarbij deelnemers hun eigen opvattingen en werkwijze tegen het licht houden van zeer diverse, soms tegengestelde opvattingen in het vak.

Executive Teamcoaching

De opleiding Executive Teamcoaching is een programma voor teamcoaches die met managementteams, directieraden en besturen werken. De opleiding is bedoeld voor teamcoaches die hun kennis willen actualiseren, hun eigen werkwijzen tegen het licht willen houden, en hun eigen ervaring willen toetsen aan die van ervaren collega’s.

Business Analytics & Data Science

Het vermogen van organisaties om data (‘big data’) om te zetten in kennis en inzichten wordt steeds belangrijker. Organisaties voorzien een toenemende behoefte aan kennis op dit gebied. Om in deze behoefte te voorzien heeft de VU de opleiding ‘Business Analytics & Data Science’ ontwikkeld.

Executive Master Management Consulting

Een topadviseur in een veranderende markt is nooit uitgeleerd. De Executive Master Management Consulting biedt de ervaren organisatieadviseur de uitdaging te slijpen aan het vakmanschap, ondernemerschap en persoonlijk leiderschap en ondertussen het netwerk flink uit te breiden. Een intensief leerprogramma met ruimte voor interactie en professionele reflectie met even zo gedreven medestudenten en leermeesters.

ADRIBA Certified OBM Practitioner

Organizational Behaviour Management (OBM) is een praktische wetenschappelijke methodologie die structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties biedt. Het is gebaseerd op de wetenschappelijke fundamenten van de meting, analyse en sturing van menselijk gedrag. Deze methodologie wordt al jaren met succes toegepast door verschillende grote bedrijven in de VS en Nederland.

Strategic Learning in Organisations

Succesvolle organisaties leren sneller dan hun concurrenten; ze zijn wendbaarder en boeken mede daardoor betere resultaten. Dat is een uitdaging voor professionals in HRD, talentontwikkeling, organisatieontwikkeling, opleiding & ontwikkeling en MD. Daarom is het van essentieel belang om deskundig(er) te worden op het terrein van Strategisch Leren in Organisaties (SLO).

Actieonderzoek voor veranderaars

Deze leergang is voor senior organisatieveranderaars die onderzoek willen doen ter versterking van hun interventies. En voor onderzoekers die interventies willen doen ter versterking van hun onderzoek.

Basisopleiding Management Consulting

Adviseren is een vak en adviseren met impact valt te leren. De Basisopleiding Management Consulting is een zesdaagse, academische training adviesvaardigheden voor beginnende organisatieadviseurs, interne adviseurs (bijvoorbeeld HRM, communicatie, finance), IT-, audit- of control specialisten die willen opschuiven naar het adviesvak, en andere professionals die zich in een adviespositie bevinden zoals advocaten, accountants en ingenieurs.

Basisopleiding Verandermanagement

De basisopleiding Verandermanagement helpt u ontwikkelen en het verkrijgen van een breed inzicht in de voor verandermanagement relevante onderwerpen, perspectieven en disciplines. Hieruit kunt u de juiste selectie maken voor uw eigen praktijksituatie.

Servant Leadership Research Programme

Dienend leiderschap is heel anders dan andere leiderschapsbenaderingen. Ze benadrukt de persoonlijke integriteit, en strekt zich ook uit buiten de organisatie. Het doel van deze cursus is om zowel professionele als persoonlijke leiders te ontwikkelen met de nadruk op de verantwoordelijkheid, openheid en persoonlijke betrokkenheid.

Board Conversations and Decisionmaking

Board leadership, board dynamics and board conversations and decisionmaking processes: How to voice your opinion and concerns in a productive way in the boardroom?