Opleidingen Management & Leadership

SBE Executive Education verzorgt hoogwaardig postacademisch onderwijs voor professionals in leidinggevende en bestuurlijke functies. Zowel in de volle breedte van management en leiderschap als in de diepte op deelgebieden als bedrijfskunde, verandermanagement, marketing en coaching. Als leidinggevende moet je met een scherpe blik om je heen kijken, vooruitzien, om kunnen gaan met complexiteit, flexibel inspelen op de dynamiek van je omgeving en succesvol kunnen functioneren in niet-hiërarchische verbanden, zoals netwerken en ketens. Tegelijkertijd moet je overweg kunnen met zowel schaalvergroting als een focus op lokaal, en je medewerkers en omgeving inspireren. En dat alles in toenemende mate in een internationale context. Onze onderwijsprogramma’s bieden de brede academische kennis en praktische vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

VERANDERMANAGEMENT

Verandermanagement: Basis, Advanced, Interventionist en/of Master
Verandermanagement aan de Vrije Universiteit richt zich met haar vier opleidingen op practitioners die zich op academisch niveau professioneel willen ontwikkelen. Centraal staat de combinatie van de belangrijkste kennis en inzichten, ‘evidence’, reflectie en praktijkervaring, eigen cases en ontwikkelvragen en actuele thema’s zoals digitalisering en de energietransitie.

Verandermanagement (basisopleiding)
De basisopleiding draagt eraan bij dat complexe verandertrajecten professioneel, betrouwbaar en succesvol kunnen worden begeleid en afgerond.

Basisopleiding Management Consulting
Adviseren is een vak en adviseren met impact valt te leren. De Basisopleiding Management Consulting is een zesdaagse, academische training van adviesvaardigheden voor beginnende organisatieadviseurs, interne adviseurs (bijvoorbeeld HRM, communicatie, finance), IT-, audit- of control-specialisten die willen opschuiven naar het adviesvak, en andere professionals die zich in een adviespositie bevinden, zoals advocaten, accountants en ingenieurs. 

Actieonderzoek voor Veranderaars
Deze leergang is voor senior organisatieveranderaars die onderzoek willen doen ter versterking van hun interventies. En voor onderzoekers die interventies willen doen ter versterking van hun onderzoek.

Action Research meets Design Research
Wil je beroepspraktijken verder helpen met innovatie en ontwikkeling? Deze leergang levert je gereedschappen om op een systematische wijze aan ontwikkeling in het werkveld bij te dragen. Je ontdekt hoe je kunt pendelen tussen theorie en praktijk en tussen methodische grondigheid, praktische relevantie en ethische verantwoordelijkheid. De opleiding is zo opgezet dat deelnemers en docenten van elkaars dilemma’s kunnen leren en vrijuit met elkaar kunnen spreken.

Digital Innovation & Transformation
Digitale transformatie: we horen het overal en we moeten er allemaal mee aan de slag. Maar waarom? Wat is digitale transformatie precies? Wat zijn zowel kansen als uitdagingen voor organisaties? Wat vraagt digitale innovatie van onze manier van werken en organiseren? Met welke ethische vraagstukken en sociale consequenties moet ik rekening houden?

Certified Organizational Behavior Management
Organizational Behavior Management (OBM) is een praktische wetenschappelijke methodologie die structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties biedt. Het is gebaseerd op de wetenschappelijke fundamenten van de meting, analyse en sturing van menselijk gedrag. Deze methodologie wordt al jaren met succes toegepast door verschillende grote bedrijven in de VS en Nederland.

LEIDERSCHAP

Publiek Leiderschap
De postgraduate opleiding Publiek Leiderschap is bedoeld voor ervaren professionals van organisaties in de publieke sector. Academische kennis, eigen praktijkervaring en persoonlijke leiderschapsontwikkeling komen samen in colleges, reflecties en intervisies.

Reflectiekamer voor bestuurders
De reflectiekamer biedt de mogelijkheid de eigen werkelijkheid te confronteren met die van andere bestuurders, met actuele inzichten en kennis, in een besloten en veilige omgeving, met veel aandacht voor het intermenselijke aspect.

Leergang Bestuur en Toezicht in het semipublieke domein
De nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van governance in het semipublieke domein en de relatie, het strategisch partnerschap, tussen bestuur en toezicht, komen in zes masterclasses aan bod. De leergang is gebaseerd op onderzoek en best practices.

Het Ongezegde in de Boardroom
Wat raadsleden of individuele toezichthouders wél kunnen doen om het ongezegde bespreekbaar te maken. Hoe zorg je ervoor dat iedereen ook onder tijdsdruk zo veel mogelijk vrijuit spreekt en welke manieren van denken helpen dan de bespreking productief te maken, dat zijn de twee leerdoelstellingen van deze opleiding.

Servant Leadership Research Programme
Dienend leiderschap is heel anders dan andere leiderschapsbenaderingen. Ze benadrukt de persoonlijke integriteit, en strekt zich ook uit buiten de organisatie. Het doel van deze cursus is om zowel professionele als persoonlijke leiders te ontwikkelen met de nadruk op de verantwoordelijkheid, openheid en persoonlijke betrokkenheid.

Transformative Management
The program ‘Transformative Management’ enables (future) strategists to effectively diagnose and solve complex problems using a mix of both classical and cutting-edge managerial frameworks.

COACHING

Master in Executive Coaching
Er zijn drie vervolgroutes voor deelnemers die hun studie willen voortzetten na het volgen van een van onze postgraduate programma's.

Executive Coaching
De postgraduate opleiding Executive Coaching is een programma voor executive coaches met ervaring die zich verder willen professionaliseren in de volle breedte van het coachingsvak. Een programma waarbij deelnemers hun eigen opvattingen en werkwijze tegen het licht houden van zeer diverse, soms tegengestelde opvattingen in het vak.

Executive Teamcoaching
De opleiding Executive Teamcoaching is een programma voor teamcoaches die met managementteams, directieraden en besturen werken. De opleiding is bedoeld voor teamcoaches die hun kennis willen actualiseren, hun eigen werkwijzen tegen het licht willen houden, en hun eigen ervaring willen toetsen aan die van ervaren collega’s.

BEDRIJFSKUNDE

Parttime PHD Programme in Business
Het parttime PhD-programma van het Center for Executive Education ondersteunt consultants, managers en bestuurders met een relevante professionele achtergrond in het uitvoeren van hun promotieonderzoek, en helpt hen via een gestructureerd programma bij het opzetten en uitvoeren van hoogstaande wetenschappelijke studies.

Parttime Msc in Business Administration
Theoretische inzichten gebruiken om met een scherpe blik om je heen te kijken en vooruit te zien, en tegelijkertijd met beide benen op de grond te blijven staan in het bedrijfsleven dat continu in beweging is. De omgeving inspireren. Dat is waar de parttime opleiding Master of Science in Business Administration aan wil bijdragen.

Parttime Msc Marketing
De parttime MSc Marketing van de VU is een tweejarige, Nederlandstalige studie. De MSc Marketing bestaat uit een gevarieerd programma van colleges, case discussies en onderzoeksprojecten. De focus ligt hierbij op marketingstrategie, consumentenmarketing, business marketing en customer intelligence.