Executive Teamcoaching

Inhoud van de studie

Inhoud van het programma
De opleiding bestaat uit vijf modules van twee dagen. In deze modules creëren we een stevige basis en bewustwording van keuzes in het vak. Meervoudig kijken staat centraal tijdens de workshops.
Elke module bestaat uit 5 aaneengesloten dagdelen. Iedere workshop start met een 30 minuten durend reflectief proces gericht op zelfbewustzijn, mindfulness en groepsontwikkeling.
De eerste dag van elke module staat één van de relevante kennisdomeinen centraal. Hierbij werken we met theoretische inleidingen, interactieve oefeningen en experimenteerruimte. De tweede dag staan de leerlijnen interventiekunde en het ontwikkelen van zelfkennis centraal door middel van supervisie. Het leren van en met elkaar is een belangrijk element in deze opleiding. Deelnemers aan het programma zijn bereid om hun eigen casuïstiek in te brengen. De supervisie vindt plaats in overzichtelijke groepen en wordt begeleid door supervisiebegeleiders. De vijf workshops volgen het volgende ritme en gaan achtereenvolgens over:

Workshop 1: het leven in een groep: sociale psychologie
leerdoelen en kennismaken

 • de sociale psychologie van teams en groepen
 • contracteren
 • disfunctionele en irrationele groepsprocessen
 • werken met containment
 • creatieve interventies
 • supervisie

Workshop 2: het leven in een patroon; systeemdynamica

 • (gedrags)patronen in teams en organisaties
 • de effecten van defensieve routines op leren en ontwikkelen
 • diagnosticeren en interveniëren: herkennen en (helpen) doorbreken van disfunctionele patronen
 • patronen tussen coach en team
 • supervisie

Workshop 3: het leven in een structuur: corporate governance & macht

 • topstructuur en bestuursmodellen: state of the art en ontwikkelingen
 • begeleiden van spanningen in bestuurs- en directieteams
 • formele en informele macht
 • supervisie

Workshop 4: het leven in een systeem: psychodynamica

 • psychoanalyse van teams en organisaties
 • sociale defensies in organisaties
 • groepsdynamica ervaringsoefening
 • supervisie

Workshop 5: het leven aan de top: leiderschap

 • de schaduwkant van leiderschap
 • hogan
 • presentaties eigen praktijktheorieën
 • afscheid als thema
 • supervisie

Start van het programma en data
Het programma start in september. Er zal in tweedaagse workshops worden gewerkt met een tussenliggend avondprogramma. De data van de workshops zijn:

 • 17 en 18 september 2018
 • 19 en 20 november 2018
 • 14 en 15 januari 2019
 • 18 en 19 maart 2019
 • 20 en 21 mei 2019

Locatie:
De postgraduate opleiding Executive Teamcoaching zal worden verzorgd in ‘The Waverly House’ in Ouderkerk a/d Amstel, of een andere locatie centraal in Nederland.

Download
Please download the brochure Executive Teamcoaching here.