Executive Teamcoaching


Executive Teamcoaching

De opleiding Executive Teamcoaching is een programma voor ervaren (team)coaches die werken op bestuurs- of directieniveau en zich verder willen bekwamen in het omgaan met de dynamiek van de boardroom. Deze opleiding maakt deel uit van het Center for Executive Coaching.

Inleiding
De postgraduate opleiding Executive Teamcoaching (PGO-TC) is een programma voor teamcoaches die met managementteams, directieraden en besturen werken. De opleiding is bedoeld voor teamcoaches die hun kennis willen actualiseren, hun eigen werkwijzen tegen het licht willen houden, zich meer bewust willen zijn van de keuzes die ze maken tijdens de teaminterventies en graag de eigen ervaring willen toetsen aan die van ervaren collega’s. Werken met ‘zware’ teams vraagt veel van jezelf als begeleider. Hoe zorg je dat je stevig staat, wat doe je als je onzeker wordt? De postgraduate opleiding Executive Teamcoaching is een programma voor reflectieve teamcoaches die zich verder willen professionaliseren in de volle breedte van het vak.

Aanleiding en ontwikkeling vakgebied
Als gevolg van de wereldwijde crisis staan veel organisaties onder druk. Dit vraagt veel van bestuurders en directieleden. De nieuwe generatie bestuurders zoekt steeds vaker externe begeleiding bij reflectie binnen het directieteam in de vorm van executive teamcoaching.
Executive teamcoaching is een waardevol middel om goed te blijven samenwerken, om het team op een hoger niveau van ontwikkeling te brengen en om conflicten vroegtijdig aan te pakken. Zeker wanneer je geconfronteerd wordt met herhalende communicatie- en interactiepatronen in het directieteam. Bestuurders en directieleden krijgen niet meer zo vaak feedback op hun eigen functioneren en onderlinge samenwerking. En zelfs als ze er om vragen is het niet zeker dat de mensen om hen heen zich veilig genoeg voelen om deze feedback te geven. Er wordt veel geprojecteerd op leiders in organisaties. Een blik van buiten is daarom een waardevolle aanvulling, mits een teamcoach over voldoende lef, scherpte, nieuwe perspectieven en kennis over groepsprocessen beschikt.
In het programma maakt u kennis met ervaren docenten en begeleiders die werkzaam zijn als executive teamcoach en die graag hun kennis en ervaring met u willen delen, en samen met u verder willen ontwikkelen. Doel is om een stevig fundament onder de eigen ontwikkeling als teamcoach te leggen. Een belangrijk nevendoel is om met elkaar een community van ervaren teamcoaches te vormen die samen het vak verder ontwikkelen.

Visie op teamcoaching
Het coachen van directieteams is een manier van werkgerelateerd leren waarbij reflectie op de samenwerking centraal staat. Niet als doel op zich, maar om het functioneren van de organisatie verder te versterken en de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Door teamcoaching worden teams én de individuele leden van die teams ondersteund in het vergroten van hun professionaliteit, door hun eigen relatie tot ervaringen en vraagstukken te bespreken. De teamcoach werkt aan het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van kwaliteiten en het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling. Deze zijn vaak terug te voeren op de fase waarin het directieteam zich bevindt. Een startend directieteam vraagt om andere interventies dan een team dat al jaren vastloopt op herhalende patronen. Teamcoaches kunnen verschillende stijlen en methodieken inzetten, afhankelijk van de vraag en de context, en zetten vooral ook zichzelf in. De relatie tussen teamcoach en team is van essentieel belang voor de effectiviteit van de coaching. In het programma krijgt deze relatie dan ook veel aandacht.
Doel

Doel van het programma is deelnemers te ontwikkelen:

  • in hun theoretische kennis over het leven aan de top van organisaties. We onderscheiden hierbij een aantal relevante kennisgebieden namelijk: sociale psychologie, corporate antropology, corporate governance, psychodynamica en leiderschapstheorie.
  • in een kritische evaluatie van bestaande teamcoachingsmodellen en theorieën.
  • tot een kritisch en weloverwogen gebruik van coachingsstijlen en andere (ook niet alledaagse) vaardigheden.
  • in de ethiek en verantwoordelijkheid van de executive teamcoach.
  • in hun zelfkennis en zelfreflectie als één van de belangrijkste voorwaarden voor effectieve teamcoaching.


Voor meer informatie: lees hier de brochure en/of stuur een bericht aan Mieke Reidinga (mieke.reidinga@gmail.com) of Lisette Tepe (m.l.tepe@vu.nl)      


Certificaat en route naar VU Certified Executive Coach/MSc Bedrijfskunde met specialisatie Executive Coaching
De postgraduate opleiding executive teamcoaching leidt op tot een door de Vrije Universiteit erkend certificaat. Toetsing vindt plaats aan de hand van presentaties ver de eigen praktijktheorie en stijl als teamcoach en een reflectieverslag. Na succesvolle afronding kunnen deelnemers inschrijven voor supervisiebijeenkomsten zodat er ruimte blijft voor reflectie en professionele ontwikkeling samen met andere alumni.

Na de opleiding Executive Teamcoaching zijn er verschillende routes naar een vervolgopleiding, namelijk: 

• Voor professionals die op zoek zijn naar een beroepskwalificatie: de opleiding tot VU Certified Executive Coach. Het diploma wordt op gezag van de Vrije Universiteit uitgereikt. In deze variant volgen deelnemers zowel de PGO Executive Coaching als de PGO Executive Teamcoaching. Daarna volgt een eindopdracht in de vorm van een publicabel artikel.
• Voor professionals die op zoek zijn naar een geaccrediteerde Master in Science en ook breder geïnteresseerd zijn in de bedrijfskundige context waarin veel cliënten werken is er de route naar de parttime opleiding Bedrijfskunde. Deze deelnemers kunnen na afronding van de PGO Executive Coaching of de PGO Executive Teamcoaching doorstromen naar de parttime opleiding Bedrijfskunde van de VU. Dit programma leidt op tot een Msc in de Bedrijfskunde met specialisatie Executive Coaching.


Nederlands
€ 9400,-
14 en 15 sept 2020
16 en 17 nov 2020
18 en 19 jan 2021
15 en 16 mrt 2021
17 en 18 mei 2021
Deeltijd
Economie, Recht en Bestuur