Executive Master Management Consulting

Staf

De kerndocenten van de EMMC hebben hun sporen verdiend in de academische wereld en in de praktijk. Zij zorgen voor een samenhangend programma ontwerp inclusief de borging van de ontwikkelingen in het vak, ieder vanuit een eigen invalshoek:

 • Meindert Flikkema: Innoveren & Adviseren
 • Steven ten Have: Leiderschap & Adviseren
 • Ludwig Hoeksema: Ontwikkelen & Adviseren
 • Frank Kwakman: Ondernemerschap & Adviseren

Dr. Meindert Flikkema  is programmadirecteur  van de EMMC opleiding.
Hij studeerde econometrie en werkte daarna als organisatieadviseur bij Turner. Hij is drievoudig winnaar van de facultaire Onderwijsprijs en won in 2015 de Van der Duijn-Schouten Onderwijsprijs van de Vrije Universiteit. Meindert is columnist van het tijdschrift Management & Consulting Quarterly en schreef de bestseller Sense of Serving (2016) en het in 2017 uit te geven Beacon of Humanity. In 2017 verschijnt ook Meer dan ooit adviseren, een verzameling essays over de rol van organisatieadviseurs in een veranderende markt.
Flikkema, Meindert
Prof.dr.mr. Steven ten Have is hoogleraar Strategie en Verandering aan de VU. Na zijn studies rechten, psychologie en bedrijfskunde was hij 10 jaar werkzaam bij adviesbureau Berenschot, de laatste drie jaar als lid van de groepsdirectie en statutair bestuurder. Nu is hij organisatieadviseur en partner bij Ten Have Change Management, een bureau dat zich richt op organisatieverandering en strategie implementatie. Steven promoveerde op een proefschrift over strategische veranderingen bij grote internationale ondernemingen. Hij is (co-)auteur van diverse boeken en artikelen, waaronder de recent verschenen titels Veranderkracht en Reconsidering Change Management.
Have, Steven ten
Dr. Ludwig Hoeksema  is sinds 2016 verbonden als partner aan Strategic Management Centre. Hij startte zijn loopbaan bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam en bij Hogervorst Consultants. Hij promoveerde in 1995 op het onderwerp Leergedrag en carrièresucces in organisaties. In 1996 ging hij werken voor Coopers & Lybrand en de rechtsopvolger PwC en IBM. In 2004 kwam hij als managing director strategisch personeelsmanagement in dienst van Berenschot. In 2010 trad hij toe tot de directie, waar hij verschillende rollen vervulde tot juli 2016. Zijn expertisegebieden zijn strategierealisatie, HRM en verandering. Hij vervult enkele adviserende en toezichthoudende nevenfuncties en publiceert regelmatig over strategisch HRM en de sturing op gedrag.
Hoeksema, Ludwig
Dr. Frank Kwakman is ondernemer en expert op het gebied van professionele dienstverlening. Hij is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe professionals waarde voor hun klanten creëren in een veranderende markt. Zijn onderzoek en publicaties richten zich op de nieuwe eisen die de markt aan professionals stelt. Als consultant en docent daagt hij professionals en bureaus uit hun strategie te herdefiniëren, nieuwe business modellen te vinden en platforms voor samenwerking te ontwikkelen. Ondernemerschap vormt het sleutelwoord in zijn werk waarmee hij zowel externe als interne professionals aanspreekt. Hij is zelf als ondernemer betrokken bij nieuwe business initiatieven en benut deze ervaring in zijn rol als coach en klankbord voor collega's.
Kwakman, Frank


Gastdocenten EMMC

 • Edward Haigh (Source for consulting, United Kingdom), Trends en ontwikkelingen
 • Drs. Erwin Capitain RA, Financieel management voor adviseurs
 • Mr Gert-Jan van der Vossen RC, Financieel management voor adviseurs
 • Prof.dr. Frans Feldberg, Business analytics & big data
 • Dr. Brian Tjemkes, Allianties & verandering
 • Prof.dr. Wouter ten Have, Structuur & verandering
 • Dr. Onno Bouwmeester, Doeltreffend argumenteren en rapporteren
 • Dr. Peter Peverelli, Organisatie als sociaal construct