Inhoud van de studie en data

Inhoud van de studie en data

Het programma omvat een vijftal seminars van 5 dagdelen waarin de hoofdstijlen in coaching uitgebreid aan bod komen. Deelnemers ontwikkelen zich zowel in de directieve, non-directieve, analytische en paradoxale stijl en ontvangen supervisie. Deze integratieve benadering geeft veel ruimte om te werken aan een eigen stijl die past bij de deelnemer en die effectief is in de relatie. Authenticiteit en congruentie zijn daarbij belangrijke begrippen. We werken aan zelfkennis en de ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen die van belang zijn voor een effectieve coachingrelatie. In elke workshop wordt 2,5 uur de tijd genomen voor een supervisieproces in een kleine groep (maximaal 7 deelnemers), waarin deelnemers actief werken aan eigen casuïstiek en veel feedback ontvangen op hun coaching werk.

Overzicht seminars:
Workshop 1: jij als coach, introductie en overzicht

 • Leerdoelen en kennismaking
 • De coachingrelatie
 • Basisdefinities: het De Haan & Burger venster op coaching; definitie en relevantie relationele coaching

Workshop 2: psychologische achtergronden en analytisch coachen
Psychologische hoofdstromen

 • Analytische coaching
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Wat werkt voor mij: werkzame bestanddelen
 • Gestaltprincipes

Workshop 3: terugkerende patronen en counselende coaching

 • De humanistische benadering
 • Non-directieve coaching
 • Vastzitten, patronen en ’stuckness’
 • De ‘relationele wending’ in de psychoanalyse

Workshop 4: het doorbreken van patronen en directieve coaching

 • Vastzitten en losmaken
 • Directieve benaderingen
 • De oplossingsgerichte benadering
 • Paradoxale benaderingen

Workshop 5: ethiek in de relatie en je eigen profiel

 • Ethiek en gedragscodes
 • Afscheid nemen
 • Diversiteit in coaching
 • Articuleren van de eigen coaching propositie
 • Vooruitblik op het accreditatieproces 

Download de brochure van het programma

Start van het programma en data

Het programma voor het studiejaar 2019-20 start in oktober. Dit studiejaar starten we ook met een tweede groep, deze start in november. Voor beide groepen geldt een grootte van maximaal 21 deelnemers. Er zal in tweedaagse workshops worden gewerkt met een tussenliggend avondprogramma.

De data van de workshops in oktober zijn: 

 • 7 en 8 oktober 2019
 • 9 en 10 december 2019
 • 3 en 4 februari 2020
 • 30 en 31 maart 2020
 • 8 en 9 juni 2020

De data van de workshops in november zijn: 
 • 4 en 5 november 2019 
 • 6 en 7 januari 2020
 • 9 en 10 maart 2020
 • 11 en 12 mei 2020
 • 29 en 30 juni 2020

De doorlooptijd van de postgraduate opleiding wordt daarmee 9 maanden omdat dit in onze ervaring het beste werkt qua ‘peer coaching’ en het uitproberen in eigen coaching opdrachten en -gesprekken.

Locatie:
De postgraduate opleiding Executive Coaching zal worden verzorgd in ‘The Waverly House’ in Ouderkerk a/d Amstel, of een andere locatie centraal in Nederland.