Profiel doelgroep

Profiel doelgroep

Het programma is bedoeld voor coaches en consultants die een substantieel deel van hun tijd willen besteden aan coaching van individuen binnen organisaties.
Het startniveau van deelnemers is academisch of equivalent aan academisch, waarbij men minimaal in het bezit is van een hbo-diploma.
Minimale vereisten zijn bovendien dat de deelnemers:

  1. een senior profiel als leidinggevende en/of adviseur hebben, waaronder tenminste 2 jaar fulltime advieservaring.
  2. ervaring hebben met het voeren van gecontracteerde coachinggesprekken, buiten de eigen afdeling of organisatie.
  3. gedurende het programma tenminste twee mensen zullen begeleiden in gecontracteerde coachinggesprekken – niet vanuit een leidinggevende of collegiale rol, maar binnen een echt onafhankelijke (advies / coaching) relatie.