Organisatie

Organisatie

De opleiding  Executive Coaching maakt deel uit van het Center for Executive Education van de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. dr. Yvonne Burger (VU), prof. dr. Erik de Haan (VU/Ashridge Business School) en dr. ir. Caroline van den Berg MSc. leiden het postgraduate programma Executive Coaching. Zij zijn allen zeer ervaren executive coaches en als docenten reeds vijftien jaar betrokken bij opleidingen voor coaches.
De eindverantwoordelijkheid van de opleiding berust bij de faculteit, het toezicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de opleiding ligt in handen van het curatorium. Het curatorium is samengesteld uit toonaangevende vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk en de universitaire wereld. 

Het curatorium bestaat uit de volgende leden:

Erna Baars studeerde geneeskunde in Rotterdam, specialiseerde zich in arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en haalde enkele jaren daarna haar Masters in Management en Organisatie. Gedurende meer dan 20 jaar bekleedde zij verschillende posities binnen de financiële sector. Als laatste de rol van directeur Human Resources Nederland bij een grote Nederlandse financiële organisatie. Eerder was zij als medicus werkzaam in zowel de gezondheidszorg, de universitaire omgeving als in de verzekeringswereld.  Zij heeft eveneens veel ervaring in diverse toezichthoudende rollen. Sinds vijftien jaar heeft zij een praktijk als coach/consultant. Erna volgde als deelnemer van het eerste uur het programma Executive Coaching, lees haar ervaring hier.
Erna_Baars

Jeroen Collette, sinds 1998 zelfstandig interim bestuurder, toezichthouder en executive coach in de gezondheidszorg. Ziekenhuizen, VVT-instellingen, gehandicaptenzorg, beschermd en begeleid wonen, welzijn. Opdrachten: crisis, strategie, organisatiestructuur, integraal risicomanagement, bedrijfsvoering, kwaliteit zorg en herstructureringen. Toezichthouder bij Pro Senectute, Vérian, Medisch Centrum Jan van Goyen en StrakX. En ervaring als bestuurder bij diverse kunst-, sport- en beroepsverenigingen. In 2011 -  2012 volgde Jeroen de Post Graduate Executive Coaching bij het FEWEB PGO Center for Executive Coaching. Zijn reactie:’ Een aanrader! ‘ Ervaring als coach van bestuurders van zorginstellingen, vakgroepen medische professionals, jonge startups als ook werkzoekenden. Jeroen: ‘Erg leuk als lid van het Curatorium Center for Executive Coaching een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het CEC’. 

Jeroen_Collette

Ineke Stam is toezichthouder, adviseur, critical friend en executive coach. Zij heeft zeer ruime ervaring als voorzitter van diverse overkoepelende samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling. Zij was o.a. voorzitter van het  programma ‘Politietop divers, naar een duurzaam perspectief’, voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie en Hoofdcommissaris van Politie. Hiervoor vervulde zij docent-, directie-, en bestuursfuncties in het hbo. Daarnaast vervult en vervulde zij diverse functies in Raden van Toezicht, besturen en commissies. Op dit moment is zij lid van de commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, Lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum, lid van het bestuur van de Stichting Fonds Toevluchtsoord Groningen, lid begeleidingscommissie onderzoek politieleiderschap. Daarnaast is zij executive coach bij het kandidatenprogramma politieleiderschap. Ineke is alumna van het programma Executive Coaching.


Ineke_Stam
Paul Jansen is hoogleraar Industrial Psychology binnen de HRM-groep van de afdeling Management en Organisatiekunde, onderdeel van de School of Business and Economics  van de Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. Jansen was voorzitter van  het bestuur van de Netherlands Foundation for Manage­ment Develop­ment (NFMD), een organisatie waarin profit en non profit organisaties bijeenkomen om wetenschappelijk onderzoek met de praktijk van management en loopbaanontwikkeling te verbinden. Paul is ook een van de oprichters en bestuurslid van het platform 'HRM Network NL’. Voor meer informatie zie ook https://research.vu.nl/en/persons/pgw-jansen
Paul_Jansen