Executive Teamcoaching

Onderzoek

Bij het Center zijn diverse wetenschappers aangesloten die zich met onderzoek op het gebied van executive (team) coaching bezighouden.

  • Prof. dr. Erik de Haan en prof. dr. Yvonne Burger hebben recent een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van coaching gedaan. Dit is een samenwerking geweest tussen Ashridge Business School en de Vrije Universiteit. Doel was om het grootste aantal coachingsrelaties ooit te onderzoeken, om zo meer zicht te krijgen op wat de werkzame bestanddelen in coaching zijn. Dit is gelukt met meer dan 3000 ingevulde vragenlijsten uit maar liefst 40 landen. De uitkomsten zijn onder meer vastgelegd in dit artikel, in 'De Psycholoog', januari 2015.
  • Yvonne Burger heeft onlangs een verkennend onderzoek gedaan naar de praktijk van Executive Coaching. Zie voor de uitkomsten hiervan haar boek: Spiegel aan de top, over de praktijk van executive coaching (zie verder hieronder)
  • Yvonne Burger, Mieke Reidinga en Alex Alexiev zijn gestart met een onderzoek naar de werkzame bestanddelen van executive teamcoaching
  • Daarnaast wordt vanuit het Center for Executive Coaching promotieonderzoek begeleid, o.a. naar vitaliteit in organisaties, patronen in organisaties en teamenergie
  • Zie voor recente onderzoeken onze publicatielijsten

Yvonne Burger heeft in 2014 de Academy of Management bezocht, mede in het kader van een studiereis van de OOA.
Verslag bezoek Academy of Management

empty

Publicaties


 Spiegel aan de top Coachen met collega's Supervisie in actieMensen veranderenRecent zijn de volgende boeken verschenen binnen het Center: 

Coachen met collega’s
Supervisie in actie
Relationele coaching
Mensen veranderen
Spiegel aan de top
De schaduwkant van leiderschap
Supervisie: gids voor supervisanten


Meer informatie over deze publicaties > 

Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen in tijdschriften. Een aantal recente artikelen kunt u hier downloaden.

Yvonne Burger: ‘ Menselijkheid in organisaties ’, rede uitgesproken bij inauguratie als hoogleraar, 18 januari 2008 aan de Vrije Universiteit Amsterdam
      
Yvonne Burger (co auteur): ‘ Mindfulness als begeleidingsinstrument ’ in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 3 (2013)

Erik de Haan en Yvonne Burger: ‘ Klik blijkt belangrijkste voorspeller ’, n.a.v. eerste bevindingen onderzoek naar de effecten van coaching, in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 4 (2013)

Yvonne Burger: ‘Executive teamcoaching, alle zintuigen open!’ artikel in Tijdschrift voor Coaching, nr. 3 (2014)

Erik de Haan: ‘De Schaduwkant van Leidinggeven’, in Tijdschrift voor Coaching, nr. 3 (2014)

Erik de Haan en Yvonne Burger: ‘Werkt Executive Coaching?’, in De Psycholoog, januari 2015

Yvonne Burger: 'De commissaris als executive coach', artikel in Coachlink Magazine, april 2015

Erik de Haan en Yvonne Burger : 'Visie op de toekomst van de begeleidingskunde', in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, nr. 2 (2015)

Yvonne Burger:  'De coach als veranderaar van de toekomst ', interview met Yvonne Burger in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr. 1 (2016)

Yvonne Burger:   'Groeiende vraag naar coaching', interview met Yvonne Burger in Nederlands Dagblad, april 2016

Yvonne Burger: 'Het begeleiden van spanningen in bestuurs- en directieteams: een praktische aanpak' in Tijdschrift voor Begeleidingskunde, (2016)

Yvonne Burger en Erik de Haan: 'Coachingonderzoek als laboratorium van het adviesvak' in Management & Consulting, nr 4, (2016)

Erik de Haan, Anthony M. Grant, Yvonne Burger and Per-Olof Eriksson: 'A large-scale study of executive and workplace coaching: The relative contributions of relationship, personality match, and self-efficacy' in Consulting Psychology Journal, (2016)

Yvonne Burger: 'Executive coaching in de top van organisaties: De organisatiecoach als spiegel' in Management & Organisatie, (2016)


Voor meer informatie en publicaties verwijzen we naar onze websites: www.yvonneburger.nl of research portal Y. Burger, en www.erikdehaan.com of research portal E. de Haan.