Master in Executive Coaching

Staf

Programmaleider is prof.dr. Erik de Haan.
Drs. Mieke Reidinga, Dr. Gertjan Schuiling en dr. Alex Alexiev treden op als docent.

Yvonne Burger is deeltijdhoogleraar aan de Vrije Universiteit en werkt daarnaast als zelfstandig organisatieadviseur en executive (team) coach. Haar adviesterreinen zijn organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Windesheim, als voorzitter van de commissie onderwijs & onderzoek. 

Zij heeft (internationale) ervaring in verschillende branches – zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid - en is lid van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs. Namens de OOA is zij Academic Fellow van de ICMCI. Zij is lid van een aantal adviesraden, waaronder die van de Rechtbank Gelderland. Yvonne publiceert regelmatig in boeken en tijdschriften en spreekt op congressen en symposia. Met Erik de Haan schreef zij Coachen met collega´s dat onlangs in de vijfde druk verscheen, en met Léon de Caluwé en Paul Jansen het boek Mensen Veranderen. In 2013 verscheen haar boek Spiegel aan de top, over de praktijk van executive coaching.

www.yvonneburger.nl
Burger, Yvonne

Dr. Gertjan Schuiling (1952) is adviseur, docent en onderzoeker. Zijn specialisme is de samenwerking tussen groepen in de organisatie, horizontaal en verticaal. Als de externe prestatie aantoonbaar beter moet, zoekt hij uit waar intern de schoen wringt. De aanleiding kan een crisis zijn of de behoefte het niveau van samenwerken structureel op een hoger plan te brengen, zoals bij intern ondernemerschap en zelfsturende teams. Hij weet vertrouwen te krijgen door de competentie van betrokkenen te versterken om hun verhaal te vertellen.  Hierdoor krijgt ieder er vertrouwen in een stukje van de puzzel in handen te hebben. Hij onderzoekt de mogelijkheden voor een gezamenlijk gedragen probleemdefinitie en oplossingsrichting. En gebruikt niet zozeer tools als wel de ingevingen die opkomen in de diepgravende gesprekken met en tussen betrokkenen. En dan ontstaat verrassend vaak bij voldoende mensen de moed over eerder getrokken grenzen heen te stappen.

Hij deed promotieonderzoek naar de effectiviteit van organisatieontwikkeling en is auteur van de boeken ‘Politieke vorming als strategisch concept’ (met o.a. Frans Berkers en Tinus de Rooij, 1981), ‘Persoonlijke ontwikkeling door organisatieontwikkeling’ (2001), ‘De chemie van organisativerandering’ (2001), ‘Leren StimuLeren’ (met Wim Heine, 2005), ‘Leren in organisaties’ (met Hans Vermaak, 2010) en ‘Rolgerichte competentieontwikkeling’ (met o.a. Monica van Winkel, Marlo Kengen en Leon Noij, 2011). Hij coacht adviseurs en onderzoekers bij het doen van actieonderzoek en helpt kenniscentra en masteropleidingen bij het definiëren van gedeelde prestatiecriteria voor praktijkgericht onderzoek. Hij presenteert en publiceert internationaal: ‘Changing leadership dynamics at agility-critical interfaces’ (2014), ‘Action research as intertwining three exploratory processess’ (met Derk Jan Kiewiet, 2016) en ‘Four contexts of action research’ (met Hans Vermaak, 2017).

Zie voor meer informatie zijn website www.tslearning.nl

Schuiling, Gertjan
Dr. Alex Alexiev is onderzoeker en docent strategie en ondernemerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bestudeert het werk van managementteams en richt zich daarbij in het bijzonder op de vraag hoe bestuurders een positieve bijdrage kunnen leveren aan het ontstaan en stimuleren van een veerkrachtige, verantwoorde en innovatieve organisatie. Zijn wetenschappelijk werk verschijnt regelmatig in gerenommeerde academische tijdschriften zoals Journal of Management Studies, R&D Management en Journal of Business Research, in boeken en bij internationale congressen. Daarnaast geeft hij workshops en adviseert op het gebied van strategische besluitvorming en innovatie.

In de loop der jaren werkte Alexiev met organisaties uit diverse sectoren zoals IBM, Sanoma, ABN Amro, Siemens, CMS Legal Services en het Nationale Opera & Ballet. Binnen het centrum werkt hij aan een onderzoek over de bijdrage van coaches aan het strategieproces en spant hij zich in voor de ontwikkeling van academische vaardigheden bij de deelnemers van de programma’s.

Persoonlijke website: www.alexiev.nl

Alexiev, Alex
Mieke Reidinga is werkzaam als zelfstandig organisatie-adviseur en teamcoach. Zij begeleidt organisaties bij het realiseren van strategische opgaven en verandervraagstukken, door te adviseren over veranderkundige interventies en op te treden als teamcoach voor directie en management. Tevens is ze begeleider voor leiderschapsontwikkeling en bij samenwerkingsvraagstukken.

Mieke is kerndocent bij Schouten University in de mastermodules Veranderkunde en Professioneel adviseren. Eerder was zij vier jaar aan de VU verbonden als docent van de Basisopleiding management consultant. Mieke studeerde bedrijfskunde en werkte daarna twaalf jaar bij Twynstra Gudde. Als managing partner leidde zij de adviesgroep HRM Strategie & Instrumenten en later de adviesgroep Organisatieontwikkeling.
Reidinga, Mieke
Prof. Dr. Erik de Haan is directeur van Ashridge’s Centre for Coaching en programmaleider van de Ashridge Masters in Executive Coaching en het PG Certificate in Advanced Supervision. Hij is eveneens Hoogleraar in Organisatieontwikkeling en Executive Coaching aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Als theoretisch natuurkundige combineert hij zijn analytisch vermogen met zijn sensitiviteit voor wat mensen beweegt. In zijn opdrachten staat altijd het ontginnen van reeds aanwezige kennis en vermogens centraal. Erik werkt als procesbegeleider bij langer durende en intensieve veranderinitiatieven en als coach voor individuen en managementteams. Hij werkt vooral binnen universiteiten, ziekenhuizen en grote multinationale ondernemingen. Erik's praktijk bestaat onder meer uit (1) advies en procesregie voor organisatieverandering en strategie, (2) begeleiding van management teams en werkconferenties; (3) coaching voor adviseurs en managers. Erik de Haan is sinds begin 2003 gevestigd in Londen en staat onder contract bij Ashridge Consulting, het adviesbureau van de Ashridge Business School in Berkhamsted. Hij schreef negen boeken en ruim honderd professionele artikelen, in verschillende talen. Persoonlijke webpagina op facultaire site; persoonlijke website: www.erikdehaan.com.
Haan, Erik de